Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi gminnej nr 108 744 O w Babicach

znaki_strona_www (3).png

 

Zadanie pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 108 744 O w Babicach" dofinansowane jest z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Szacunkowe wydatki kwalifikowalne wynoszą 1 190 536,47 zł, poziom dofinansowania 63,95% - 761 307,03 zł. 

 

Projektowana przebudowa drogi gminnej w Babicach jest zlokalizowana na terenie miejscowości Babice. Przedmiotowa droga jest drogą gminną i łączy się jedynie z DP 1262 O

Drogę zlokalizowano na terenie działek nr 464, 444, 465, 160/5. Długość odcinka objętego opracowaniem ustalono na 533,55 m. W zakresie dokumentacji uwzględniono również wykonanie chodnika wzdłuż istniejącej jezdni DP 1262 O na odcinku od przebudowywanej drogi gminnej do przystanku autobusowego przy budynku nr 87 na działce nr 355

Wymieniana nawierzchnia jezdni na odcinku od KM 0+000 do KM 0+245,70 przedstawia się następująco:

• asfaltobeton warstwa ścieralna AC11S (D-50/70) gr. 4 cm;

• asfaltobeton warstwa wiążaca AC16W (D-35/50) gr. 6 cm;

• uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31mm średniej grubości po zagęszczeniu 10 cm, do przemieszania i zagęszczenia z istniejącą podbudową na grubości 15 cm;

• istniejąca podbudowa.

 

Wymieniana konstrukcja jezdni na odcinku od KM 0+245,70 do KM 0+533,55 przedstawia się następująco:

• asfaltobeton warstwa ścieralna AC11S (D-50/70) gr. 4 cm;

• asfaltobeton warstwa wiążaca AC16W (D-35/50) gr. 6 cm;

• podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego pochodzenia naturalnego stabilizowanego mechanicznie fr.0/31mm grubości po zagęszczeniu 20 cm;

• podłoże istniejące z 25% doziarnieniem pospółką, stabilizowane cementem CEM I, Rm=2,5-5 MPa, gr. 25 cm;

• istniejąca podbudowa.

Podłoże/wzmocniona podbudowa jezdni musi odpowiadać parametrom E2 ≥ 120 MPa

 

Wzdłuż przebudowywanej konstrukcji jezdni, po obu jej stronach zaprojektowano zabezpieczenie trwałości krawędzi jezdni poprzez wymianę krawężników betonowych. Krawężniki betonowe drogowe należy zabudować jako:

• najazdowe 15x22 cm obniżone i wystające względem nawierzchni jezdni na wysokość 3-4 cm na jako rozwiązanie podstawowe umożliwiające bezpieczny zjazd z jezdni do zjazdu lub na pobocze oraz 1 cm zaniżone poniżej nawierzchni, gdzie wody opadowe będą odprowadzane na pobocza,

• wystające 15x30 cm zabudowane na wysokość 12 cm nad poziom jezdni na odcinkach przy chodnikach.
 

Konstrukcja chodnika przedstawia się następująco:

• kształtka betonowa brukowa z fazą szara gr. 8 cm;

• podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm;

• podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie fr.0/31mm grubości po zagęszczeniu 15 cm;

• podłoże istniejące stabilizowane cementem CEM I, Rm=2,5-5 MPa, gr. 15 cm. Podłoże pod zaprojektowaną konstrukcję chodnika musi odpowiadać parametrom E2 ≥ 60 MPa

 

Konstrukcja zjazdów przedstawia się następująco:

• kształtka betonowa brukowa z fazą czerwona gr. 8 cm;

• podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm;

• podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie fr.0/31mm grubości po zagęszczeniu 15 cm;

• podłoże istniejące stabilizowane cementem CEM I, Rm=2,5-5 MPa, gr. 15 cm.

Podłoże pod zaprojektowaną konstrukcję chodnika musi odpowiadać parametrom E2 ≥ 80 MPa

 

 Szczegółowy opis zadania wskazuje dokumentacja techniczna zamieszczona na stronie z postępowaniem przetargowym: