Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 632/43 w Baborowie przy ul. Kolejowej

    Baborów, dnia 19 maja 2022 r.
    

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


W dniu 11 maja 2022 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.
Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie przy ul. Kolejowej, oznaczona w ewidencji jako działka nr 632/43 o powierzchni 0,0029 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00021222/2.
Do przetargu przystąpił jeden uprawniony oferent, który w wymaganym terminie wpłacił ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2.330,00 zł brutto.
Kwota wadium: 240,00 zł.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 2.360,00 zł brutto – cena zawiera podatek VAT 23%.
Nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Pan Marcin Wójcicki i Pani Małgorzata Wójcicka.  

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 26 maja 2022 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.


                     Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Ewa Samotyj