Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego - 23 maja 2022r. godz.16:00

PRZEWODNICZĄCA Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego

informuje,

że w dniu 23 maja 2022 r. o godz. 16:00
w sali konferencyjnej UM w Baborowie
odbędzie się posiedzenie Komisji
z następującym porządkiem obrad:

 

  1. 1. Informacja na temat prowadzonych akcji, programów profilaktycznych i wydatkowania środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

    DOCInformacja w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.doc

  2. 2. Informacja Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Baborowie o ochronie przeciwpożarowej mieszkańców Gminy, stan hydrantów przeciwpożarowych pod kątem ewentualnych działań ratowniczo- gaśniczych jednostek OSP i PSP.
  3. 3. Spotkanie z dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie, informacja na temat naboru, organizacji i przygotowania placówek oświatowych i arkusza organizacyjnego szkoły i przedszkola na rok szkolny 2022/2023;
  4. 4. Informacja o stanie technicznym, wykonanych przeglądach i potrzebach remontowych placów zabaw i boisk sportowych na terenie Gminy;
  5. 5. Sprawy bieżące

 

Przerwodnicząca Komisji

Irena Biegus