Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Głosowania - XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 10 marca 2022 r.

Głosowanie w sprawie wykreślenie z porządku obrad pkt 4.16 - plan pracy komisji rewizyjnej (16:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (5):
  Wojciech Śliwiński, Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki, Dorota Fitzoń, Kazimierz Morys
 • PRZECIW (4):
  Krzysztof Tokarz, Kamila Bartman, Ewa Stanulewicz, Michalina Jakubowska
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Wiesław Sobczyk
 • BRAK GŁOSU(3):
  Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka

Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad pkt - podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienie składu komisji skarg, wniosków i petycji (16:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Tokarz, Irena Biegus, Wiesław Sobczyk, Michalina Jakubowska, Marian Bliźnicki, Jadwiga Kowalczykowska, Dorota Fitzoń, Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Ewa Stanulewicz, Kamila Bartman, Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU(3):
  Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej - 29 grudnia 2021 r. (16:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Tokarz, Roman Kraszewski, Dorota Fitzoń, Marian Bliźnicki, Ewa Stanulewicz, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Wiesław Sobczyk, Wojciech Śliwiński, Michalina Jakubowska, Kazimierz Morys, Kamila Bartman
 • BRAK GŁOSU(3):
  Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej - 24 stycznia 2022 r. (16:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Jadwiga Kowalczykowska, Michalina Jakubowska, Kamila Bartman, Irena Biegus, Ewa Stanulewicz, Wojciech Śliwiński, Marian Bliźnicki, Roman Kraszewski, Dorota Fitzoń, Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU(3):
  Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka

Głosowanie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów - projekt druk nr 283/22; (16:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Michalina Jakubowska, Roman Kraszewski, Dorota Fitzoń, Jadwiga Kowalczykowska, Kamila Bartman, Irena Biegus, Marian Bliźnicki, Ewa Stanulewicz, Wojciech Śliwiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU(3):
  Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka

Głosowanie w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - projekt druk nr 284/2 (16:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Wojciech Śliwiński, Ewa Stanulewicz, Dorota Fitzoń, Jadwiga Kowalczykowska, Roman Kraszewski, Kamila Bartman, Michalina Jakubowska, Kazimierz Morys, Irena Biegus, Marian Bliźnicki
 • BRAK GŁOSU(3):
  Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka

Głosowanie w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025 - projekt druk nr 285/22; (16:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Tokarz, Jadwiga Kowalczykowska, Michalina Jakubowska, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki, Ewa Stanulewicz, Kamila Bartman, Wojciech Śliwiński, Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU(3):
  Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Baborów na 2022 r. - projekt druk nr 293A/22; (16:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Tokarz, Michalina Jakubowska, Kamila Bartman, Roman Kraszewski, Irena Biegus, Wiesław Sobczyk, Marian Bliźnicki, Ewa Stanulewicz, Wojciech Śliwiński, Jadwiga Kowalczykowska, Dorota Fitzoń, Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU(3):
  Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka

Głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 294A/22; (16:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Marian Bliźnicki, Jadwiga Kowalczykowska, Michalina Jakubowska, Irena Biegus, Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Kamila Bartman, Kazimierz Morys, Dorota Fitzoń, Ewa Stanulewicz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Baborów prawa własności nieruchomości (dz. nr 1378/4 w Baborowie) - projekt druk nr 286/22; (16:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Tokarz, Marian Bliźnicki, Jadwiga Kowalczykowska, Wojciech Śliwiński, Wiesław Sobczyk, Michalina Jakubowska, Dorota Fitzoń, Kamila Bartman, Irena Biegus, Kazimierz Morys, Ewa Stanulewicz, Roman Kraszewski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Baborów prawa własności nieruchomości (dz. nr 1614/12 w Baborowie) - projekt druk nr 287/22; (16:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys, Wojciech Śliwiński, Kamila Bartman, Roman Kraszewski, Michalina Jakubowska, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Marian Bliźnicki, Ewa Stanulewicz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz.nr 308 w Suchej Psinie) - projekt druk nr 288/22; (16:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Jadwiga Kowalczykowska, Marian Bliźnicki, Kamila Bartman, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Ewa Stanulewicz, Wojciech Śliwiński, Michalina Jakubowska, Roman Kraszewski, Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU(3):
  Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. nr 365 w Dziećmarowie) - projekt druk nr 289/22; (16:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Tokarz, Marian Bliźnicki, Irena Biegus, Kamila Bartman, Wojciech Śliwiński, Wiesław Sobczyk, Michalina Jakubowska, Dorota Fitzoń, Kazimierz Morys, Roman Kraszewski, Ewa Stanulewicz, Jadwiga Kowalczykowska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. nr 197 w Boguchwałowie) - projekt druk nr 290/22; (16:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Tokarz, Michalina Jakubowska, Jadwiga Kowalczykowska, Wojciech Śliwiński, Wiesław Sobczyk, Marian Bliźnicki, Kamila Bartman, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Kazimierz Morys, Ewa Stanulewicz, Roman Kraszewski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka

Głosowanie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - projekt druk nr 291/22; (16:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Jadwiga Kowalczykowska, Marian Bliźnicki, Irena Biegus, Ewa Stanulewicz, Kamila Bartman, Wojciech Śliwiński, Michalina Jakubowska, Dorota Fitzoń, Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU(3):
  Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka

Głosowanie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej - projekt druk nr 292/22; (16:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Tokarz, Marian Bliźnicki, Jadwiga Kowalczykowska, Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Ewa Stanulewicz, Wiesław Sobczyk, Michalina Jakubowska, Kazimierz Morys, Kamila Bartman
 • BRAK GŁOSU(3):
  Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców - projekt druk nr 295/22; (16:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki, Dorota Fitzoń, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Wojciech Śliwiński, Ewa Stanulewicz, Kazimierz Morys, Kamila Bartman
 • BRAK GŁOSU(3):
  Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka

Głosowanie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych - projekt druk nr 296/22; (16:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wiesław Sobczyk, Krzysztof Tokarz, Irena Biegus, Ewa Stanulewicz, Marian Bliźnicki, Michalina Jakubowska, Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Jadwiga Kowalczykowska, Kamila Bartman, Kazimierz Morys, Dorota Fitzoń
 • BRAK GŁOSU(3):
  Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka

Głosowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców ulicy Kolejowej w Baborowie - projekt druk nr 297/22; (16:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Wiesław Sobczyk, Dorota Fitzoń, Krzysztof Tokarz, Ewa Stanulewicz, Jadwiga Kowalczykowska, Kamila Bartman, Michalina Jakubowska, Irena Biegus, Marian Bliźnicki, Kazimierz Morys
 • PRZECIW (2):
  Wojciech Śliwiński, Roman Kraszewski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka

Głosowanie w sprawie poszerzenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kandydat Ewa Stanulewicz (16:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marian Bliźnicki, Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Dorota Fitzoń, Kamila Bartman, Roman Kraszewski, Irena Biegus, Wojciech Śliwiński, Jadwiga Kowalczykowska, Ewa Stanulewicz, Michalina Jakubowska, Kazimierz Morys
 • BRAK GŁOSU(3):
  Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka