Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Głosowania - XXIX Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 13 kwietnia 2022 r.

Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o wprowadzenie do porządku obrad pkt 3.6 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej - druk nr 298A/22 (16:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wiesław Sobczyk, Krzysztof Tokarz, Magdalena Bradel, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Wojciech Śliwiński, Ewa Stanulewicz, Michalina Jakubowska, Marian Bliźnicki, Jadwiga Kowalczykowska, Kamila Bartman, Roman Kraszewski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys, Jarosław Ronczka

Głosowanie w sprawie upoważnienia Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej- projekt druk nr 299/22; (16:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Roman Kraszewski, Marian Bliźnicki, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska, Jadwiga Kowalczykowska, Krzysztof Tokarz, Wojciech Śliwiński, Wiesław Sobczyk, Ewa Stanulewicz, Kamila Bartman
 • BRAK GŁOSU(3):
  Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys, Jarosław Ronczka

Głosowanie w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025 - projekt druk nr 300/22; (16:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wiesław Sobczyk, Marian Bliźnicki, Wojciech Śliwiński, Krzysztof Tokarz, Michalina Jakubowska, Roman Kraszewski, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Jadwiga Kowalczykowska, Magdalena Bradel, Kamila Bartman, Ewa Stanulewicz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys, Jarosław Ronczka

Głosowanie w sprawie przyjęcia Planu Odnowy miejscowości Raków na lata 2022-2030- projekt druk nr 301/22 (16:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marian Bliźnicki, Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Kamila Bartman, Dorota Fitzoń, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska, Ewa Stanulewicz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys, Jarosław Ronczka

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Baborów-projekt druk 302/22; (16:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Roman Kraszewski, Krzysztof Tokarz, Dorota Fitzoń, Wojciech Śliwiński, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Wiesław Sobczyk, Marian Bliźnicki, Magdalena Bradel, Ewa Stanulewicz, Kamila Bartman
 • BRAK GŁOSU(3):
  Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys, Jarosław Ronczka

Głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 303/22; (16:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krzysztof Tokarz, Marian Bliźnicki, Wojciech Śliwiński, Roman Kraszewski, Dorota Fitzoń, Jadwiga Kowalczykowska, Michalina Jakubowska, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Wiesław Sobczyk, Kamila Bartman, Ewa Stanulewicz
 • BRAK GŁOSU(3):
  Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys, Jarosław Ronczka

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej - druk nr 298A/22 (16:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Jadwiga Kowalczykowska, Michalina Jakubowska, Wiesław Sobczyk, Dorota Fitzoń, Magdalena Bradel, Irena Biegus, Kamila Bartman, Ewa Stanulewicz, Krzysztof Tokarz, Marian Bliźnicki
 • BRAK GŁOSU(3):
  Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys, Jarosław Ronczka