Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XXVIII Sesja RM - 10 marca 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE

W DNIU 10 MARCA 2022 R. O GODZ. 16:00
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
ODBĘDZIE SIĘ XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
 3. 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. 3.1. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów - projekt druk nr 283/22;

   PDFP-URM-283- 22 - program opieki nad zwierzętami.pdf

  2. 3.2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania - projekt druk nr 284/22;

   PDFP-URM-284- 22 - zmiana uchwały - odpłatność za usługi opiekuńcze.pdf

  3. 3.3. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025 - projekt druk nr 285/22;

   PDFP-URM-285- 22 - program alkoholowy i przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-25.pdf

  4. 3.4. zmiany uchwały budżetowej oraz wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Baborów na 2022 r. - projekt druk nr 293/22;

   PDFP-URM-293-22 - zmiana uchwały budżetowej oraz zmiany do budżetu na 2022 rok.pdf

  5. 3.5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 294/22;

   PDFP-URM-294-22 - zmiana WPF.pdf

  6. 3.6. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Baborów prawa własności nieruchomości (dz. nr 1378/4 w Baborowie) - projekt druk nr 286/22;

   PDFP-URM-286- 22 - nabycie działki nr 1378-4 - ul. Głubczycka.pdf

  7. 3.7. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Baborów prawa własności nieruchomości (dz. nr 1614/12 w Baborowie) - projekt druk nr 287/22;

   PDFP-URM-287- 22 - nabycie działki nr 1614-12 - ul. Głubczycka.pdf

  8. 3.8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz.nr 308 w Suchej Psinie) - projekt druk nr 288/22;

   PDFP-URM-288- 22 - zbycie działki nr 308 w Suchej Psinie.pdf

  9. 3.9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. nr 365 w Dziećmarowie) - projekt druk nr 289/22;

   PDFP-URM-289- 22 - zbycie działki nr 365 w Dziećmarowie.pdf

  10. 3.10. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. nr 197 w Boguchwałowie) - projekt druk nr 290/22;

   PDFP-URM-290- 22 - zbycie działki nr 197 w Boguchwałowie.pdf

  11. 3.11. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - projekt druk nr 291/22;

   PDFP-URM-291-22 - wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony.pdf

  12. 3.12. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej - projekt druk nr 292/22;

   PDFP-URM-292-22 - zmiana inkasenta opłaty targowej.pdf

  13. 3.13. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców - projekt druk nr 295/22;

   PDFP-URM-295-22 - najem lokali uzytkowych - Rynek 17 - policja i PZU.pdf

  14. 3.14. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych - projekt druk nr 296/22;

   PDFP-URM-296-22 - ekwiwalent dla strażaków OSP - od 1 stycznia 2022.pdf

  15. 3.15. rozpatrzenia wniosku mieszkańców ulicy Kolejowej w Baborowie - projekt druk nr 297/22;

   PDFP-URM-297-22 - rozpatrzenie wniosku mieszkańców ulicy Kolejowej.pdf

  16. 3.16. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
 4. 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. 5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym.
 6. 6. Wolne wnioski i informacje.
 7. 7. Zakończenie obrad.