Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XXVI Sesja RM - 29 grudnia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE

W DNIU 29 GRUDNIA 2021 R. O GODZ. 16:00
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
ODBĘDZIE SIĘ XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Przyjecie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. 4.1. wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 263A/21;

   PDFP-URM-263A-21 - WPF 2022-2025.pdf

   PDFUchwała Nr 561-2021 SO RIO w Opolou z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Baborów.pdf

  2. 4.2. uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2022 rok - projekt druk nr 262A/21;

   PDFP-URM-262A-21 - uchwała budżetowa na 2022 rok.pdf

   PDFUchwała Nr 559-2021 SO RIO w Opolu z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2022 rok.pdf

   PDFUchwała Nr 560-2021 SO RIO w Opolu z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2022 rok.pdf

  3. 4.3. ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Baborów - projekt druk nr 272A/21;

   PDFP-URM-272A- 21 - diety sołtysów.pdf

  4. 4.4. ustalenia diet radnym - projekt druk nr 274A/21;

   PDFP-URM-274A- 21 - diety radnych.pdf

  5. 4.5. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Baborów - projekt druk nr 275/21;

   PDFP-URM-275- 21 - wynagrodzenie Burmistrza.pdf

  6. 4.6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 277/21

   PDFP-URM-277-21 - zmiana WPF.pdf

  7. 4.7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty - projekt druk nr 268/21;

   PDFP-URM-268-21 - zgoda na sprzedaz lokalu i udzielenie bonifikaty.pdf

  8. 4.8. nadania nazwy ulicy w miejscowości Baborów - projekt druk nr 270/21;

   PDFP-URM-270- 21 - nazwa ulicy - Widokowa.pdf

  9. 4.9. nadania nazwy ulicy w miejscowości Baborów - projekt druk nr 271/21;

   PDFP-URM-271- 21 - nazwa ulicy - Szczęśliwa.pdf

  10. 4.10. członkostwa Gminy Baborów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" - projekt druk nr 269/21;

   PDFP-URM-269-21 - reprezentant Gminy w LGD.pdf

  11. 4.11. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok - projekt druk nr 273/21

   PDFP-URM-273- 21 - Gminny program przeciwalkoholowy na 2022 r.pdf

  12. 4.12. przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Baborów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na lata 2022 – 2023 - projekt druk nr 276/21

   PDFP-URM-276- 21 - program osłonowy - odpady komunalne.pdf

 5. 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie miedzysesyjnym;
 6. 6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym;
 7. 7. Wolne wnioski i informacje;
 8. 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Tokarz

Baborów, dnia 22 grudnia 2021 r.