Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - 16 grudnia 2021 r. - godz.16:00

PrzewodniczĄcA Komisji BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

informuje,

że w dniu 16 grudnia 2021 r. o godz. 16:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie
odbędzie się posiedzenie Komisji z następującym porządkiem obrad:

 

 1.  
 2.  

  1. Analiza wykonania zadań przyjętych do realizacji  na 2021 r.

  2. Analiza projektu budżetu na 2022 r.

  3. Omówienie i zaopiniowanie projektów  uchwał w sprawach:

  3.1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty- projekt druk nr 268/21

  3.2. członkostwa Gminy Baborów w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi"- projekt druk nr 269/21

  3.3. nadania nazwy ulicy w miejscowości Baborów- projekt druk nr 270/21

  3.4. nadania nazwy ulicy w miejscowości Baborów- projekt druk nr 271

  3.5. ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Baborów- projekt druk nr 272/21

  3.6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok - projekt druk nr 273/21

  4. Sprawy bieżące