Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XXV Sesja RM - 9 grudnia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE

W DNIU 9 GRUDNIA 2021 R. O GODZ. 16:00
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
ODBĘDZIE SIĘ XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

 

Porządek obrad obejmuje:

 

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 4. 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. 4.1. przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2022 roku- projekt druk nr 260A/21;

   PDFProjekt 260A- współpraca z organizacjami pozarządowymi.pdf (145,98KB)

  2. 4.2. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baborów - projekt druk nr 261/21;

   PDFP-URM-261-21 - regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf (300,14KB)

  3. 4.3. określenia stawek podatku od nieruchomości - projekt druk nr 264/21`;

   PDFP-URM-264-21 - podatek od nieruchomości.pdf (438,02KB)

  4. 4.4. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - projekt druk nr 265/21;

   PDFP-URM-265-21 - stawki za odpady komunalne od 1 stycznia 2022 r..pdf (123,45KB)

  5. 4.5. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2021 r.- projekt druk nr 266/21;

   PDFP-URM-266-21 - zmiany do budżetu na 2021 rok.pdf (562,40KB)

  6. 4.6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 267/21;

   PDFP-URM-267-21 - zmiana WPF.pdf (3,41MB)

 5. 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 6. 6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym;
 7. 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. 8. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Tokarz

Baborów, dnia 2 grudnia 2021 r.