Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XXIV Sesja RM - 21 października 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE

W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2021 R. O GODZ. 16:00
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
ODBĘDZIE SIĘ XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. 4.1. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty - projekt druk nr 249/21;

   PDFP-URM-249-21 - zgoda na sprzedaż lokalu i udzielenie bonifikaty - Dziećmarów 83.pdf

  2. 4.2. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - projekt druk nr 250/21;

   PDFP-URM-250-20 - dzierżawa na czas nieoznaczony-Plac Dworcowy, Powstańców, Stawowa, Kolejowa.pdf

  3. 4.3. wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat - projekt druk nr 251/21;

   PDFP-URM-251-21 - wydzierżawienia nieruchomosci na czas oznaczony-dz. nr 443 Baborów, ul.Powstańców.pdf

  4. 4.4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów - projekt druk nr 253/21;

   PDFP-URM-253-21 - sprzedaż działki nr 62-4 w Księżym Polu.pdf

  5. 4.5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty - druk nr 254/21;

   PDFP-URM-254-21 - zgoda na sprzedaz lokalu i udzielenie bonifikaty - Rynek 5 m.5.pdf

  6. 4.6. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów - projekt druk nr 256/21;

   PDFP-URM-256-21 - zmiany uchwały budżetowej i zmiany do budżetu na 2021 rok.pdf

  7. 4.7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 257/21

   PDFP-URM-257-21 - zmiana WPF.pdf

 5. 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 6. 6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym
 7. 7. Wolne wnioski i informacje
 8. 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Tokarz

Baborów, dnia 13 października 2021 r.