Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowa nr 108732 O w Baborowie

znaki_strona_www (3).png

 

Zadanie pn: "Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowa nr 108 732 O w Baborowie" dofinansowane jest z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wydatki kwalifikowalne wynoszą 207 451,16 zł, poziom dofinansowania 76,68 % - 159 071,24 zł. 

 

Projektowana przebudowa ulicy Piaskowej w Baborowie jest zlokalizowana na terenie miasta Baborów. Przedmiotowa droga jest drogą gminną publiczną. Drogę zlokalizowano na terenie działek nr 1458 i 1457. Długość odcinka objętego opracowaniem ustalono na 137,10 m. Ulica Piaskowa przebiega pomiędzy ulicami: Raciborską i Wiejską, łącząc je. Początek zakresu robót zlokalizowano na granicy pasa drogowego ul. Raciborskiej - bez wejścia w teren tej ulicy, natomiast koniec robót zlokalizowano na krawędzi nowej nawierzchni przed skrzyżowaniem z ul. Wiejską. Zarządcą przedmiotowej drogi – ul. Piaskowej jest Burmistrz Baborowa, z siedzibą w Baborowie, przy ul. Ratuszowej 2a. Przebudowywana konstrukcja drogowa jezdni ul. Piaskowej przedstawia się następująco: - asfaltobeton warstwa ścieralna AC11S (D-50/70) gr. 4 cm, - asfaltobeton warstwa wiążaca AC16W (D-35/50) gr. 6 cm, - uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie fr. 0/31mm średniej grubości po zagęszczeniu 5 cm, do przemieszania i zagęszczenia z istniejącą podbudową na grubości 10 cm; 1 Wymóg może być stosowany wyłącznie w postępowaniach mających za przedmiot usługi lub roboty budowlane. Strona 5 z 21 Wymieniana i rekonstruowana konstrukcja drogowa chodników oraz poboczy przedstawia się następująco: - kształtka betonowa brukowa z fazą szara gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie fr.0/31 mm grubości po zagęszczeniu 15 cm - podłoże istniejące z 25% doziarnieniem pospółką, stabilizowane cementem CEM I, Rm=2,5-5 MPa, gr. 15 cm. Wymieniana i rekonstruowana konstrukcja drogowa zjazdów przedstawia się następująco: - kształtka betonowa brukowa z fazą czerwona gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa łamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie fr.0/31mm grubości po zagęszczeniu 15 cm - podłoże istniejące z 25% doziarnieniem pospółką, stabilizowane cementem CEM I, Rm=2,5-5 MPa, gr. 15 cm. Szczegółowy opis zadania wskazuje dokumentacja techniczna zamieszczona na stronie przetargu :