Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXI Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 26 lipca 2021 r.

Protokół nr XXI/2021
z sesji Rady Miejskiej w Baborowie
odbytej w dniu 26 lipca 2021 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Obrady rozpoczęto 2021-07-26 o godz. 15:32:52, a zakończono o godz. 15:49:15 tego samego dnia.

Przewodniczący RM poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza złożony w dniu 21 lipca br., gdzie zgodnie ze statutem Gminy obowiązuje trzydniowy termin powiadomienia radnych.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Roman Kraszewski
 2. Wojciech Śliwiński
 3. Kamila Bartman
 4. Irena Biegus
 5. Marian Bliźnicki
 6. Magdalena Bradel
 7. Dorota Fitzoń
 8. Michalina Jakubowska
 9. Jadwiga Kowalczykowska
 10. Kazimierz Morys
 11. Jarosław Ronczka
 12. Wiesław Sobczyk
 13. Ewa Stanulewicz
 14. Krzysztof Tokarz

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (15:32:00)

2. Podjęcie uchwał w sprawach: (15:34:00)

2.1. wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - projekt druk nr 237/21 (15:34:00)

Sekretarz Gminy uzasadnił, że sąd rejestrowy wymaga poprawności uchwał, które są przyjmowane przez członków i chodzi o to, by uchwała posiadała pełną nazwę tej Spółki.

Nie podjęto dyskusji nt. projektu uchwał i Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały

Głosowanie  w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - projekt druk nr 237/21 (15:36:00)- zał. nr 1 do protokołu.

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Kamila Bartman, Krzysztof Tokarz, Roman Kraszewski, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Wojciech Śliwiński, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys, Marian Bliźnicki, Michalina Jakubowska, Wiesław Sobczyk, Ewa Stanulewicz, Dorota Fitzoń, Jarosław Ronczka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Dagmara Fryzel-Kalita

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę Nr XXI/244/21, która stanowi zał. nr 2 do protokołu.

2.2. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baborów - projekt druk nr 238/21 (15:36:00)

Wobec braku głosów w dyskusji Przew. poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Głosowanie w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baborów - projekt druk nr 238/21 (15:39:00)- zał. nr 3 do protokołu.

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Tokarz, Roman Kraszewski, Magdalena Bradel, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Marian Bliźnicki, Jarosław Ronczka, Wiesław Sobczyk, Wojciech Śliwiński, Ewa Stanulewicz, Michalina Jakubowska, Kazimierz Morys, Kamila Bartman, Jadwiga Kowalczykowska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Dagmara Fryzel-Kalita

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotowa uchwałę Nr XXI/245/21, która stanowi zał. nr 4 do protokołu.

2.3. zmiany uchwały budżetowej oraz wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2021 rok - projekt druk nr 239A/21 (15:39:00)

Burmistrz Gminy – poinformował, że zmiana podyktowana jest wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych. Gmina jest na etapie zakończenia dokumentacji projektowej na wykonanie remontu mostu w Rakowie. W najbliższych dniach złożony zostanie wniosek o dofinansowanie na przebudowę mostu przy oczyszczalni ścieków. Będzie przygotowywany projekt na remont mostu w Baborowie za oczyszczalnią ścieków. Kolejne zadanie to przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Powstańców. Odbyły się uzgodnienia dot. ostatecznej formy gminnej przychodni zdrowia. Kolejnym krokiem będzie złożenie zapytań do projektantów i wykonawców. Kwota będzie opiewała na 50 tys zł. Ostatnim punktem są szczepienia – Gmina otrzymała informacje, że można zrobić reklamę szczepienia. Uznano, że przez firmę zewnętrzną będą dostarczane do każdego domu ulotki i kwota10 tys zł jest z dotacji zewnętrznej, która pokryje 100 % kosztów. 

Radny W.Śliwiński – zapytał, czy w Baborowie znajduje się punkt w którym można się zaszczepić. Na czym ta promocja miałaby polegać.

Burmistrz Gminy –promocja opisana będzie w ulotce, dojazd zapewnia Gmina do najbliższego punktu jeżeli w Baborowie nie działa punkt szczepień. Działa infolinia, numer jest niezmieniony.

Przew. RM wobec braku kolejnych głosów w dyskusji poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2021 rok - projekt druk nr 239A/21 (15:48:00)- zal. nr 5 do protokołu.

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Krzysztof Tokarz, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Marian Bliźnicki, Magdalena Bradel, Wojciech Śliwiński, Kamila Bartman, Michalina Jakubowska, Ewa Stanulewicz, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys, Jarosław Ronczka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Dagmara Fryzel-Kalita

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę Nr XXI/246/21, która stanowi zał. nr 6 do protokołu.

2.4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 240A/21 (15:48:00)

Wobec braku dyskusji Przew. RM poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 240A/21 (15:48:00)- zał. nr 7 do protokołu.

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wiesław Sobczyk, Marian Bliźnicki, Irena Biegus, Kamila Bartman, Dorota Fitzoń, Magdalena Bradel, Jarosław Ronczka, Krzysztof Tokarz, Roman Kraszewski, Kazimierz Morys, Michalina Jakubowska, Ewa Stanulewicz, Wojciech Śliwiński, Jadwiga Kowalczykowska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Dagmara Fryzel-Kalita

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę Nr XXI/247/21, która stanowi zał. nr 8 do protokołu.

3. Zakończenie obrad. (15:49:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący RM zamknął XXI sesję RM w Baborowie.