Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 578 w Baborowie

    Baborów, dnia 30 czerwca 2021 r.   

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


W dniu 22 czerwca 2021 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Przedmiotem przetargu była sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomość niezabudowanej, położonej w Baborowie, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 578 o powierzchni 1,3349 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00012698/3. Działka stanowi własność Skarbu Państwa, a jest w użytkowaniu wieczystym Gminy Baborów.
Do przetargu przystąpił jeden uprawniony oferent, który w wymaganym terminie wpłacił ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 134.010,00 zł brutto.
Kwota wadium: 13.410,00 zł.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 135.360,00 zł brutto – cena zawiera podatek VAT 23%.
Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została firma AGROL MATEJKA Spółka Jawna.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 7 lipca 2021 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.


                                                                                                             Przewodnicząca Komisji Przetargowej

 Ewa Samotyj