Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 796/1 w Baborowie przy ul. Ogrodowej

    Baborów, dnia 24 maja 2021 r.
    

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


W dniu 14 maja 2021 roku o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.
Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie przy ul. Ogrodowej, oznaczona w ewidencji jako działka nr 796/1 o powierzchni 0,0590 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00021222/2.
Do przetargu przystąpił jeden uprawniony oferent, który w wymaganym terminie wpłacił ustalone wadium oraz złożył zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym. Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 25.280,00 zł brutto.
Kwota wadium: 2.530,00 zł.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 25.540,00 zł brutto – cena zawiera podatek VAT 23%.
Nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Państwo Jan i Barbara Górni.  

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 31 maja 2021 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.


                     Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Ewa Samotyj