Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1286/6 w Baborowie przy ul. Klonowej

    Baborów, dnia 20 maja 2021 r.
    

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


W dniu 12 maja 2021 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.
Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie przy ul. Klonowej, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1286/6 o powierzchni 0,0852 ha, która według ewidencji gruntów stanowi grunty orne (RII), zapisana w KW OP1G/00021222/2.
Do przetargu przystąpił jeden uprawniony oferent, który w wymaganym terminie wpłacił ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 41.610,00 zł brutto.
Kwota wadium: 4.170,00 zł.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 42.030,00 zł brutto – cena zawiera podatek VAT 23%.
Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Aneta Miler.   

 

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 27 maja 2021 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.


                     Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Ewa Samotyj