Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1286/5 w Baborowie przy ul. Klonowej

    Baborów, dnia 20 maja 2021 r.
    

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU


W dniu 12 maja 2021 roku o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.
Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie przy ul. Klonowej, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1286/5 o powierzchni 0,0831 ha, która według ewidencji gruntów stanowi grunty orne (RII), zapisana w KW OP1G/00021222/2.
Do przetargu przystąpiło dwóch uprawnionych oferentów, którzy w wymaganym terminie wpłacili ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 36.930,00 zł brutto.
Kwota wadium: 3.700,00 zł.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 39.000,00 zł brutto – cena zawiera podatek VAT 23%.
Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Aneta Miler.  

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 27 maja 2021 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.


                     Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Ewa Samotyj