Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór wniosków o dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych - 2021 rok

BURMISTRZ GMINY BABORÓW

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW

o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom prowadzącym rodzinne ogrody działkowe położone na terenie Gminy Baborów
na zadania zaplanowane do realizacji w 2021 roku

Na podstawie § 4 ust. 2 Uchwały Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Baborów dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych

ogłasza się nabór wniosków od beneficjentów zainteresowanych uzyskaniem dotacji na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, dotyczącej:

  • budynków i budowli,
  • ogrodzeń,
  • alei i dróg ogrodowych,
  • sieci wodociągowych,
  • innych urządzeń znajdujących się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, przeznaczonych do wspólnego użytkowania przez osoby korzystające z działek oraz służących do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego,
    -  której realizacja przewidziana jest do dnia 15 listopada 2021 r.

od 18 maja do 2 czerwca 2021 roku  stowarzyszenia ogrodowe zainteresowane uzyskaniem dotacji w 2021 roku mogą składać wnioski o udzielenie dotacji celowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Ratuszowa 2a.

Planowana łączna kwota dotacji w 2021 roku wynosi 20 000 zł.

Wniosek o udzielenie dotacji musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji, na obowiązującym druku, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. uchwały.

Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy dotacji z Gminą Baborów, na podstawie złożonego wniosku, spełniającego wszelkie wymogi określone w ww. uchwale Rady Miejskiej.

Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji określone są w uchwale Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Baborów dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 690).

                                                                                                           BURMISTRZ

     Tomasz Krupa

Baborów, dnia 17 maja 2021 r.