Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu 2021

Sprawozdania kwartalne

PDFRb-27s za IV. kwartał 2021.pdf (849,32KB)
PDFRb-28s za IV kwartał 2021.pdf (1,30MB)
PDFRb-N za IV kwratał 2021.pdf (80,63KB)
PDFRb-NDS za IV kwartał 2021.pdf (160,23KB)

PDFRb-27S za III kwartał 2021.pdf (218,30KB)
PDFRb-28S za III kwartał 2021.pdf (295,76KB)
PDFRb-N za III kwratał 2021.pdf (131,51KB)
PDFRb-NDS za III kwartał 2021.pdf (92,10KB)

PDFRb-27s za II kwartał 2021.pdf (791,26KB)
PDFRb-28s za II kwartał 2021.pdf (1,28MB)
PDFRb-N za II kwartał 2021.pdf (81,54KB)
PDFRb-NDS zza II kwartał 2021.pdf (160,55KB)

PDFRb-27s za I kwartał 2021.pdf (710,01KB)
PDFRb-28s za I kwartał 2021.pdf (1,26MB)
PDFRb-N za I kwartał 2021.pdf (257,83KB)
PDFRb-NDS za I kwartał 2021.pdf (160,56KB)
 


Informacje wynikające z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych

PDFInformacja za IV kwartał 2021.pdf (163,78KB)

PDFInformacja za III kwartał 2021.pdf (167,99KB)

PDFinformacja za II kwartał 2021.pdf (170,13KB)

PDFInformacja za I kwartał 2021 rok.pdf (163,40KB)
 


Informacje wynikające z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. a-d oraz e ustawy o finansach publicznych

PDFinformacja z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. a-d uofp za 2021.pdf (191,26KB)
PDFinformacja z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. e uofp za 2021 gwarancje.pdf (149,23KB)
 


Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów

ZARZĄDZENIE NR OW-306/22 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2021 rok

PDFZB-306-22 - przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.pdf (4,35MB)
 

ZARZĄDZENIE NR OW-252/21 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Baborów oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I  półrocze 2021 roku

PDFZB-252-21 - informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 roku.pdf (4,56MB)

 


Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

PDFUchwała Nr 99/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opini o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2021 r..pdf (261,84KB)

PDFUchwała Nr 364/2021 z dnia 24 września 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 rok.pdf (291,71KB)