Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu 2021

Sprawozdania kwartalne

PDFRb-27s za IV. kwartał 2021.pdf
PDFRb-28s za IV kwartał 2021.pdf
PDFRb-NDS za IV kwartał 2021.pdf

PDFRb-27S za III kwartał 2021.pdf
PDFRb-28S za III kwartał 2021.pdf
PDFRb-N za III kwratał 2021.pdf
PDFRb-NDS za III kwartał 2021.pdf

PDFRb-27s za II kwartał 2021.pdf
PDFRb-28s za II kwartał 2021.pdf
PDFRb-NDS zza II kwartał 2021.pdf

PDFRb-27s za I kwartał 2021.pdf
PDFRb-28s za I kwartał 2021.pdf
PDFRb-N za I kwartał 2021.pdf
PDFRb-NDS za I kwartał 2021.pdf
 


Informacje wynikające z art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych

PDFInformacja za IV kwartał 2021.pdf

PDFInformacja za III kwartał 2021.pdf

PDFinformacja za II kwartał 2021.pdf

PDFInformacja za I kwartał 2021 rok.pdf
 


Informacje wynikające z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. a-d oraz e ustawy o finansach publicznych

PDFinformacja z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. a-d uofp za 2021.pdf
PDFinformacja z art. 37 ust. 1 pkt. 2 lit. e uofp za 2021 gwarancje .pdf
 


Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów

ZARZĄDZENIE NR OW-306/22 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2021 rok

PDFZB-306-22 - przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.pdf
 

ZARZĄDZENIE NR OW-252/21 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Baborów oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I  półrocze 2021 roku

PDFZB-252-21 - informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 roku.pdf

 


Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

PDFUchwała Nr 99/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opini o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Baborów za 2021 r..pdf

PDFUchwała Nr 364/2021 z dnia 24 września 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 rok.pdf