Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o sprzedaży drewna

ZARZĄDZENIE NR OW-207/21 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz cen sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew na terenie Gminy Baborów


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

 

Burmistrz Gminy Baborów zgodnie z Zarządzeniem Nr OW-189/20 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 25 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew oraz cen sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew na terenie Gminy Baborów informuje, iż posiada do sprzedaży drewno (wycinka grudzień 2020 r.):

 

Lp.

Gatunek

Klasa

Ilość w m3

Cena brutto za 1 m3

Cena brutto za całość

1.

Wierzba płacząca

Drewno opałowe

1,55

131,20 zł

203,36 zł

 

Osoby zainteresowane zakupem drewna winny złożyć zgłoszenie o zakup drewna do Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów, w terminie do dnia 13 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy.
O przydziale drewna decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń. Jednocześnie informuje się, że zakup dotyczy całości drewna, tj. 1,55 m3.
Drewno zostanie wydane po podpisaniu umowy oraz wpłacie na rachunek bankowy Gminy Baborów Nr 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177 w Banku Spółdzielczym w Baborowie należnej kwoty za zakupione drewno. Załadunek zakupionego drewna odbywa się kosztem i staraniem Kupującego.
Szczegółowych informacji dotyczących ogłoszenia można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie lub pod numerem telefonu 77/4036918 w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                                                                                             Burmistrz Gminy Baborów

                                                                                                                                                                     Tomasz Krupa