Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XIX Sesja RM - 30 marca 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE

W DNIU 30 MARCA 2021 R. O GODZ. 16:00
ODBĘDZIE SIĘ XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
(prowadzona w trybie zdalnym - transmisja online w zakładce E-RADA)

 

Porządek obrad obejmuje:
 

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Informacja przedstawiciela Głównego Urzędu Statystycznego w Opolu dotycząca Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 - PDFNarodowy Spis Powszechny 2021- prezentacja.pdf
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. 5.1. uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów - druk nr 200B/21

   PDFP-URM-200B-21 - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów.pdf

  2. 5.2. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2021 - druk nr 218/21

   PDFP-URM-218-21 - zmiany do budzetu na 2021 rok.pdf

  3. 5.3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - druk nr 219/21

   PDFP-URM-219-21 - zmiana WPF.pdf

  4. 5.4. przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów" - druk nr 213A/21

   PDFP-URM-213A-21 - program opieki nad zwierzetami.pdf

  5. 5.5. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baborów na lata 2021-2026 - druk nr 212/21

   PDFP-URM-212-21 - wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2021-26.pdf

  6. 5.6. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - druk nr 211/21

   PDFP-URM-211-21 - dzierżawa- Baborów - dz.228, 578, 1242.pdf

  7. 5.7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty- druk nr 220/21

   PDFP-URM-220-21 - lokal mieszkalny Raciborska 52 m 3.pdf

  8. 5.8. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Baborów prawa własności nieruchomości - druk nr 214/21

   PDFP-URM-214-21 - nabycie nieruchomości zabudowanej Langowie.pdf

  9. 5.9. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Baborów prawa własności nieruchomości - druk nr 215/21

   PDFP-URM-215-21 - nieodpłatne nabycie działki ul. Klonowa.pdf

  10. 5.10. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Baborów prawa własności nieruchomości - druk nr 216/21

   PDFP-URM-216-21 - nieodpłatne nabycie 2 działek ul. Klonowa.pdf

  11. 5.11. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów - druk nr 217/21

   PDFP-URM-217-21 - sprzedaż działek w Rakowie.pdf

  12. 5.12. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej - druk nr 222/21

   PDFP-URM-222-21 - plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021.pdf

 6. 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 7. 7. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady
 8. 8. Wolne wnioski i informacje.
 9. 9. Zakończenie obrad.
 10.  
 11. Przewodniczący Rady Miejskiej
 12. Krzysztof Tokarz

Baborów, dnia 23 marca 2020 r.