Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Głosowania - XVIII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 9 lutego 2021 r.

Obrady rozpoczęto 2021-02-09 o godz. 16:05:48, a zakończono o godz. 19:21:22 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Roman Kraszewski
 2. Wojciech Śliwiński
 3. Kamila Bartman
 4. Irena Biegus
 5. Marian Bliźnicki
 6. Magdalena Bradel
 7. Dorota Fitzoń
 8. Dagmara Fryzel-Kalita
 9. Michalina Jakubowska
 10. Jadwiga Kowalczykowska
 11. Jarosław Ronczka
 12. Ewa Stanulewicz
 13. Krzysztof Tokarz

głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały dot. uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów - druk nr 200A/20 (16:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Tokarz, Irena Biegus, Jadwiga Kowalczykowska, Dagmara Fryzel-Kalita, Roman Kraszewski, Magdalena Bradel, Jarosław Ronczka, Kamila Bartman, Dorota Fitzoń, Ewa Stanulewicz, Wojciech Śliwiński, Marian Bliźnicki, Michalina Jakubowska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kazimierz Morys, Wiesław Sobczyk

głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad pkt - podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Baborów na lata 2021 - 2030 - druk nr 210/21 (16:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Irena Biegus, Jadwiga Kowalczykowska, Dorota Fitzoń, Ewa Stanulewicz, Krzysztof Tokarz, Kamila Bartman, Jarosław Ronczka, Dagmara Fryzel-Kalita, Marian Bliźnicki, Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kazimierz Morys, Wiesław Sobczyk

głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XVII sesji (16:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Magdalena Bradel, Roman Kraszewski, Krzysztof Tokarz, Kamila Bartman, Jarosław Ronczka, Wojciech Śliwiński, Irena Biegus, Jadwiga Kowalczykowska, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Dorota Fitzoń, Marian Bliźnicki, Michalina Jakubowska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kazimierz Morys, Wiesław Sobczyk

głosowanie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - druk nr 208A/21 (18:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Krzysztof Tokarz, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Jadwiga Kowalczykowska, Kamila Bartman, Michalina Jakubowska, Ewa Stanulewicz, Dorota Fitzoń, Magdalena Bradel, Marian Bliźnicki
 • PRZECIW (2):
  Wojciech Śliwiński, Roman Kraszewski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kazimierz Morys, Wiesław Sobczyk

głosowanie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - druk nr 205/21 (18:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Dagmara Fryzel-Kalita, Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Jadwiga Kowalczykowska, Krzysztof Tokarz, Kamila Bartman, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Dorota Fitzoń, Ewa Stanulewicz, Marian Bliźnicki, Jarosław Ronczka, Magdalena Bradel
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kazimierz Morys, Wiesław Sobczyk

głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2021 rok - druk nr 206A/20 (18:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Tokarz, Dorota Fitzoń, Jarosław Ronczka, Kamila Bartman, Michalina Jakubowska, Ewa Stanulewicz, Roman Kraszewski, Dagmara Fryzel-Kalita, Jadwiga Kowalczykowska, Wojciech Śliwiński, Irena Biegus, Marian Bliźnicki, Magdalena Bradel
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kazimierz Morys, Wiesław Sobczyk

głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - druk nr 207A/21 (18:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Dagmara Fryzel-Kalita, Kamila Bartman, Wojciech Śliwiński, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Jadwiga Kowalczykowska, Roman Kraszewski, Michalina Jakubowska, Ewa Stanulewicz, Marian Bliźnicki, Magdalena Bradel
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kazimierz Morys, Wiesław Sobczyk

głosowanie w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baborowie - druk nr 209/21 (18:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Tokarz, Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Dorota Fitzoń, Kamila Bartman, Jarosław Ronczka, Jadwiga Kowalczykowska, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska, Marian Bliźnicki
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kazimierz Morys, Wiesław Sobczyk

głosowanie w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Baborów na lata 2021 - 2030 - druk nr 210/21 (18:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wojciech Śliwiński, Krzysztof Tokarz, Dorota Fitzoń, Kamila Bartman, Irena Biegus, Jadwiga Kowalczykowska, Michalina Jakubowska, Roman Kraszewski, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Jarosław Ronczka, Marian Bliźnicki, Magdalena Bradel
 • BRAK GŁOSU(2):
  Kazimierz Morys, Wiesław Sobczyk