Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XVII Sesja RM - 29 grudnia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE

W DNIU 29 GRUDNIA 2020 R. O GODZ. 16:00
ODBĘDZIE SIĘ XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
(prowadzona w trybie zdalnym - transmisja online w zakładce E-RADA)

 

Porządek obrad obejmuje:
 

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. 4.1. wieloletniej prognozy finansowej - druk nr 193/20

   PDFP-URM-193-20 - WPF 2021-2024.pdf (3,33MB)

   PDFUchwała nr 451-2020 RIO w Opolu z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Baborów.pdf (267,38KB)

  2. 4.2. uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2021 rok - druk nr 194/20

   PDFP-URM-194-20 - uchwała budżetowa na 2021 rok.pdf (1,22MB)

   PDFUchwała nr 450-2020 RIO w Opolu z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2020 rok.pdf (287,40KB)

   PDFUchwała nr 449-2020 RIO w Opolu z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłozonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2021 r..pdf (269,16KB)

  3. 4.3. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2020 rok - druk nr 201/20

   PDFP-URM-201-20 - zmiany do budzetu na 2020 rok.pdf (542,32KB)

  4. 4.4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - druk nr 202/20

   PDFP-URM-202-20 - zmiana WPF.pdf (3,62MB)

  5. 4.5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów - druk nr 196/20

   PDFP-URM-196-20 - sprzedaż działek - ul Klonowa.pdf (950,38KB)

  6. 4.6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów - druk nr 197/20

   PDFP-URM-197-20 - sprzedaż działki nr 796-1- ul Ogrodowa.pdf (842,78KB)

  7. 4.7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów - druk nr 198/20

   PDFP-URM-198-20 - sprzedaż działki nr 803-1- ul Ogrodowa.pdf (810,40KB)

  8. 4.8. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - druk nr 199/20

   PDFP-URM-199-20 - sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 578 w Baborowie.pdf (1,08MB)

  9. 4.9. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - druk nr 203/20

   PDFP-URM-203-20 - dzierżawa na czas nieokreślony - ul. Stawowa.pdf (428,14KB)

 5. 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 6. 6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady
 7. 7. Wolne wnioski i informacje.
 8. 8. Zakończenie obrad.
 9. Przewodniczący Rady Miejskiej

  Krzysztof Tokarz

  Baborów, dnia 22 grudnia 2020 r.