Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (po byłym przedszkolu) oraz budynkiem garażowo-gospodarczym w Baborowie przy ul. Powstańców 62

W dniu  7 grudnia 2020 roku  o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono III ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym (po byłym przedszkolu) oraz budynkiem garażowo-gospodarczym w Baborowie przy ul. Powstańców 62 oznaczona w ewidencji jako działka 1761 o powierzchni 0,2966 ha, która według ewidencji gruntów stanowi Bi- inne tereny zabudowane, Bp- tereny przeznaczone pod zabudowę, R- grunty orne, zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 222.000,00

Kwota wadium: 22.000,00

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 21 grudnia 2020 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Ewa Samotyj