Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XVI Sesja RM - 5 listopada 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE

W DNIU 5 LISTOPADA 2020 R. O GODZ. 17:00
ODBĘDZIE SIĘ XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
(prowadzona w trybie zdalnym - transmisja online w zakładce E-RADA)

 

Porządek obrad obejmuje:

 

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. 3.1. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów - druk nr 178/20

   PDFP-URM-178-20 - przystąpienie do planu zagospodarowania miasta Baborów.pdf (1,66MB)

  2. 3.2. zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „bon żłobkowy” - druk nr 179/20

   PDFP-URM-179-20 - zmiana uchwały - bon żłobkowy.pdf (220,87KB)

  3. 3.3. przeniesienia własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów - druk nr 185/20

   PDFP-URM-185-20 - przeniesienie własności nieruchomości.pdf (362,73KB)

  4. 3.4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty - druk nr 188/20

   PDFP-URM-188-20 - zgoda na sprzedaz lokalu i udzielenie bonifikaty - Raciborska 2 m 1.pdf (198,23KB)

  5. 3.5. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - druk nr 189/20

   PDFP-URM-189-20 - dzierżawa na czas nieoznaczony-Baborów, Dziećmarów, Raków.pdf (919,13KB)

  6. 3.6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 - 2025 - druk nr 184/20

   PDFP-URM-184-20 - program profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.pdf (444,06KB)

  7. 3.7. przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2021 roku - druk nr 190/20

   PDFP-URM-190-20 - program współpracy z NGO na 2021 rok.pdf (173,54KB)

  8. 3.8. udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Aktywna Szkoła w Baborowie - druk nr 180/20

   PDFP-URM-180-20 - udzielenie pożyczki długoterminowej - AKTYWNA SZKOŁA.pdf (112,44KB)

  9. 3.9. udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu EKO-LOGIKA w Baborowie - druk nr 181/20

   PDFP-URM-181-20 - udzielenie pożyczki długoterminowej - EKO-LOGIKA.pdf (112,33KB)

  10. 3.10. udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu "Babiczanki" w Babicach - druk nr 182/20

   PDFP-URM-182-20 - udzielenie pożyczki długoterminowej - Babiczanki.pdf (113,26KB)

  11. 3.11. udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Miłośników Sułkowa w Sułkowie - druk nr 183/20

   PDFP-URM-183-20 - udzielenie pożyczki długoterminowej - Miłośnicy Sułkowa.pdf (112,25KB)

  12. 3.12. zmiany uchwały budżetowej oraz wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2020 rok - druk nr 186A/20

   PDFP-URM-186A-20 - zmiany do budżetu na 2020 rok.pdf (837,87KB)

  13. 3.13. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - druk nr 187A/20

   PDFP-URM-187A-20 - zmiana WPF.pdf (3,42MB)

  14. 3.14. odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baborowie - druk nr 191/20

   PDFP-URM-191-20 - odwołanie członka Komisji Rewizyjnej.pdf (104,49KB)

 4. 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. 5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym
 6. 6. Zapytania, wolne wnioski.
 7. 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Tokarz

Baborów, dnia 29 października 2020 r.