Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul.Plac Dworcowy 1/A w Baborowie

W dniu  18 września 2020 roku  o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu był lokal użytkowy przy ul. Plac Dworcowy 1/A w Baborowie. Nieruchomość oznaczona w ewidencji jako działki: 576/13 o powierzchni 0,0264 ha, 576/15 o powierzchni 0,0913 ha, które według ewidencji gruntów stanową zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp, tereny mieszkaniowe -B, zapisane w KW OP1G/00030417/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 82.779,00

Kwota wadium: 8.300,00

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 5 października 2020 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Ewa Samotyj