Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1751 w Baborowie przy ul. Wiejskiej

Baborów, dnia 28 września 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 18 września 2020 roku o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie przy ul. Wiejskiej, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1751 o powierzchni 0,0912 ha, która według ewidencji gruntów stanowi częściowo grunty orne (RIVa) oraz częściowo zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Do przetargu przystąpiło dwóch uprawnionych oferentów, którzy w wymaganym terminie wpłacili ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 42.540,00 zł brutto.

Kwota wadium: 4.260,00 zł.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 47.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych brutto) – cena zawiera podatek VAT 23%.

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Pan Kamil Pisarkiewicz i Pani Agnieszka Rudzińska-Pisarkiewicz.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 5 października 2020 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Ewa Samotyj