Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1714/40 w Baborowie przy ul. Strażaków

Baborów, dnia 28 września 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 18 września 2020 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie przy ul. Strażaków, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1714/40 o powierzchni 0,1749 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00036288/0, arkusz mapy 3.

Ustalone wadium w wymaganym terminie wpłacił jeden oferent, ale nie przystąpił do przetargu. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 101.290,00 zł brutto.

Kwota wadium: 10.130,00 zł.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 5 października 2020 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej


 

Ewa Samotyj