Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy - dz. na ul. Raciborskiej w Baborowie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2020 poz. 65 z póź. zmian.)

                            Burmistrz Gminy Baborów
             podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości :

- działki o numerach : 1159 o pow. 0,0400 ha, 1160 o pow. 0,0160 ha, 1163 o pow.0,0250 ha, 1164 o pow. 0,0150 ha, 1165 o pow. 0,0280 ha, 1166 o pow. 0,0540 ha - o łącznej pow. 0,1780 ha położone w Baborowie pod uprawy rolne zapisane w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2.
Wg ewidencji gruntów działki stanowią łąki – kl. IV (Ł )
Czynsz dzierżawny dla w/w działek wynosi -36,00 zł. brutto rocznie, płatny do 30 września każdego roku.

- działki o numerach: 1180/1 o pow. 0,0810 ha, 1180/2 o pow. 0,0170 ha, 1179o pow. 0,0130 ha, o łącznej pow. 0,1110 ha położone w Baborowie pod uprawy rolne zapisane w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2.
Wg ewidencji gruntów działki stanowią łąki – kl. IV (Ł )
Czynsz dzierżawny dla w/w działek wynosi- 25,00 zł. brutto rocznie, płatny do 30 września każdego roku.

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej
Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. i powyższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest symbolem 15BA-RI i stanowi tereny rolnicze.
Przeznaczenie podstawowe: Grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Zmiana wysokości podatku VAT i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów powoduje zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni tj. do dnia 10 września 2020r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl