Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal użytkowy przy ul. Raciborskiej 2B w Baborowie

Burmistrz Gminy Baborów , zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.65), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 38,70 m 2 położony na parterze budynku.

Lokal użytkowany na cele biurowe.

Na układ funkcjonalny lokalu składa się pomieszczenie biurowe, wc, komunikacja, pomieszczenie gospodarcze. Lokal wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną. Ogrzewanie lokalu z piecyka na palet. Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie gospodarcze. .

Działka Nr 1277 o pow. 0,0460 ha wg ewidencji gruntów stanowi B- tereny mieszkaniowe zapisane w KW OP1G/00024065/4.

Zgodnie ze „ Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów „ przyjętego Uchwałą Rady Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. Obszar obejmujący działkę nr 1277 oznaczony symbolem 10-MWUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych.

Sprzedaż na własność w drodze bezprzetargowej.

Cena nieruchomości wynosi 28.177,00 zł.

Udział w nieruchomości wspólnej 72/1000

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Z dniem 21 sierpnia 2020 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomościz mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj.
do dnia 31 lipca 2020 r.