Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XIV Sesja RM - 1 lipca 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE

W DNIU 1 LIPCA 2020 R. O GODZ. 16:00
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
ODBĘDZIE SIĘ XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

 

Porządek obrad obejmuje:
 

 

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. a) wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2020 r. - druk nr 162/20

   PDFP-URM-162-20 - zmiany do budżetu na 2020.pdf

  2. b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej - druk nr 163/20

   PDFP-URM-163-20 - zmiana WPF.pdf

  3. c) wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia gospodarczego na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu - druk nr 159/20

   PDFP-URM-159-20 - najem ponad 3 lata - pomieszczenie gospodarcze Dziećmarów 91.pdf

  4. d) wyrażenia zgody na wynajem garażu na okres dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu - projekt druk nr 160/20

   PDFP-URM-160-20 - najem ponad 3 lata - garaż w Sułkowie.pdf

  5. e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów - projekt druk nr 161/20

   PDFP-URM-161-20 - sprzedaż działki w Tłustomostach -po korekcie granic.pdf

  6. f) przyznania stypendiów dla uczniów - druk nr 164/20

   PDFP-URM-164-20 - stypendia dla uczniów 2020 r.pdf

  7. g) nadania statutu Sołectwu Sucha Psina - druk nr 46A/20

   PDFP-URM-046A-20 - statut sołectwa Sucha Psina.pdf

  8. h) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Baborów na rok szkolny 2020/2021 - druk nr 165/20

   PDFP-URM-165-20 - określenie ceny paliw w roku szkolnym 2020-21.pdf

 4. 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. 5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym
 6. 6. Zapytania, wolne wnioski.
 7. 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Kraszewski

 

Baborów, dnia 24 czerwca 2020 r.