Przejdź do treści strony WCAG

XIII Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 27 maja 2020 r.

Protokół nr XIII/2020

z sesji Rady Miejskiej w Baborowie odbytej w dniu 27 maja 2020 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie


1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad (16:02:00) 

Obrady rozpoczęto 2020-05-27 o godz. 16:02:49, a zakończono o godz. 16:36:21 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Roman Kraszewski
 2. Wojciech Śliwiński
 3. Kamila Bartman
 4. Irena Biegus
 5. Marian Bliźnicki
 6. Dorota Fitzoń
 7. Dagmara Fryzel-Kalita
 8. Michalina Jakubowska
 9. Jadwiga Kowalczykowska
 10. Kazimierz Morys
 11. Jarosław Ronczka
 12. Wiesław Sobczyk
 13. Ewa Stanulewicz
 14. Krzysztof Tokarz


2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji (16:05:00)

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XII Sesji RM z dnia 20 lutego 2020 r. (16:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Dagmara Fryzel-Kalita, Marian Bliźnicki, Krzysztof Tokarz, Jadwiga Kowalczykowska, Wojciech Śliwiński, Kamila Bartman, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Kazimierz Morys, Ewa Stanulewicz, Jarosław Ronczka, Michalina Jakubowska


3. Podjęcie uchwał w sprawach: (16:06:00)

       a. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2020 r. - druk nr 157A/20 (16:06:00)- zał. nr 1 do protokołu.

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego- pozytywna.

Nie podjęto dyskusji nt. projektu uchwały.

głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2020 r. - druk nr 157A/20 (16:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marian Bliźnicki, Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Ewa Stanulewicz, Jadwiga Kowalczykowska, Irena Biegus, Wojciech Śliwiński, Kazimierz Morys, Dorota Fitzoń, Jarosław Ronczka, Dagmara Fryzel-Kalita, Michalina Jakubowska, Krzysztof Tokarz, Kamila Bartman

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę nr XIII/152/20, która stanowi zał. nr 2 do protokołu.

       b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - druk nr 158/20 (16:07:00)- zał. nr 3 do protokołu.

Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – pozytywna.

Nie podjęto dyskusji nt. projektu uchwały.

głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - druk nr 158/20 (16:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marian Bliźnicki, Krzysztof Tokarz, Dorota Fitzoń, Dagmara Fryzel-Kalita, Jadwiga Kowalczykowska, Wiesław Sobczyk, Jarosław Ronczka, Roman Kraszewski, Irena Biegus, Wojciech Śliwiński, Ewa Stanulewicz, Kazimierz Morys, Michalina Jakubowska, Kamila Bartman

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę nr XIII/153/20, która stanowi zał. nr 4 do protokołu.

       c. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów w 2020 roku” - druk nr 149/20 (16:08:00) – zał. nr 5 do protokołu.

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego- pozytywna.

Nie podjęto dyskusji nt. projektu uchwały.

głosowanie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów w 2020 roku” - druk nr 149/20 (16:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marian Bliźnicki, Krzysztof Tokarz, Jarosław Ronczka, Dagmara Fryzel-Kalita, Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Ewa Stanulewicz, Michalina Jakubowska, Kamila Bartman, Irena Biegus, Wiesław Sobczyk, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys, Dorota Fitzoń

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę nr XIII/154/20, która stanowi zał. nr 6 do protokołu.

       d. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Baborów - druk nr 150/20 (16:09:00)- zał. nr 7 do protokołu.

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego- pozytywna.

Nie podjęto dyskusji nt. projektu uchwały

głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Baborów - druk nr 150/20 (16:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jadwiga Kowalczykowska, Roman Kraszewski, Dagmara Fryzel-Kalita, Dorota Fitzoń, Wojciech Śliwiński, Michalina Jakubowska, Irena Biegus, Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Ewa Stanulewicz, Kamila Bartman, Kazimierz Morys, Jarosław Ronczka, Marian Bliźnicki

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę nr XIII/155/20, która stanowi zał. nr 8 do protokołu.

       e. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i przyznania pierwszeństwa w jej nabyciu - druk nr 151/20 (16:09:00)- zał. nr 9 do protokołu.

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego – pozytywna.

Nie podjęto dyskusji nt. projektu uchwały.

głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i przyznania pierwszeństwa w jej nabyciu - druk nr 151/20 (16:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marian Bliźnicki, Dorota Fitzoń, Dagmara Fryzel-Kalita, Roman Kraszewski, Michalina Jakubowska, Krzysztof Tokarz, Jadwiga Kowalczykowska, Wiesław Sobczyk, Wojciech Śliwiński, Kamila Bartman, Kazimierz Morys, Irena Biegus, Ewa Stanulewicz, Jarosław Ronczka

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę nr XIII/156/20, która stanowi zał. nr 10 do protokołu.

       f. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenia bonifikaty - druk nr 152/20 (16:10:00) – zal. nr 11 do protokołu.

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego – pozytywna.

Nie podjęto dyskusji nt. projektu uchwały.

głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenia bonifikaty - druk nr 152/20 (16:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marian Bliźnicki, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka, Jadwiga Kowalczykowska, Wojciech Śliwiński, Roman Kraszewski, Kamila Bartman, Michalina Jakubowska, Kazimierz Morys, Wiesław Sobczyk, Ewa Stanulewicz, Krzysztof Tokarz, Dorota Fitzoń, Irena Biegus

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę nr XIII/157/20, która stanowi zał. nr 12 do protokołu.

       g. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - druk nr 153/20 (16:11:00) zał. nr 13 do protokołu.

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego- pozytywna.

Nie podjęto dyskusji nt. projektu uchwały.

głosowanie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - druk nr 153/20 (16:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marian Bliźnicki, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys, Wiesław Sobczyk, Irena Biegus, Dorota Fitzoń, Roman Kraszewski, Wojciech Śliwiński, Jadwiga Kowalczykowska, Jarosław Ronczka, Krzysztof Tokarz, Michalina Jakubowska, Kamila Bartman, Ewa Stanulewicz

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę nr XIII/158/20, która stanowi zał. nr 14 do protokołu.

       h. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - druk nr 154/20 (16:12:00) – zał. nr 15 do protokołu.

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego – pozytywna.

Nie podjęto dyskusji nt. projektu uchwały.

głosowanie w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - druk nr 154/20 (16:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marian Bliźnicki, Roman Kraszewski, Jadwiga Kowalczykowska, Michalina Jakubowska, Krzysztof Tokarz, Wojciech Śliwiński, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Wiesław Sobczyk, Ewa Stanulewicz, Jarosław Ronczka, Kamila Bartman, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę nr XIII/159/20, która stanowi zał. nr 16 do protokołu.

       i. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów - druk nr 155/20 (16:12:00) – zał. nr 17 do protokołu.

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego – pozytywna.

Nie podjęto dyskusji nt. projektu uchwały.

głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów - druk nr 155/20 (16:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marian Bliźnicki, Dagmara Fryzel-Kalita, Roman Kraszewski, Dorota Fitzoń, Wiesław Sobczyk, Jadwiga Kowalczykowska, Wojciech Śliwiński, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka, Kamila Bartman, Kazimierz Morys, Krzysztof Tokarz, Irena Biegus, Ewa Stanulewicz

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę nr XIII/160/20, która stanowi zał. nr 18 do protokołu.

       j. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Baborów prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. - druk nr 156/20 (16:13:00)- zał. nr 19 do protokołu.

Opinia Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego – pozytywna.

Nie podjęto dyskusji nt. projektu uchwały.

głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Baborów prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. - druk nr 156/20 (16:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Wiesław Sobczyk, Marian Bliźnicki, Michalina Jakubowska, Roman Kraszewski, Jadwiga Kowalczykowska, Dorota Fitzoń, Wojciech Śliwiński, Kamila Bartman, Ewa Stanulewicz, Krzysztof Tokarz, Dagmara Fryzel-Kalita, Kazimierz Morys

Rada Miejska w Baborowie przyjęła przedmiotową uchwałę nr XIII/161/20, która stanowi zał. nr 20 do protokołu.


4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym (16:14:00)

Przew. RM – poinformował, że z uwagi na występującą w kraju pandemię działania Przew. i Wiceprzewodniczącego były mocno ograniczone i skupiły się w głównej mierze na przygotowaniu, określeniu zasad prowadzenia sesji i  jak najlepszego zabezpieczenia radnych.

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym (16:15:00)- zał. nr 21 do protokołu.

Radny Krzysztof Tokarz – zapytał o strzelnicę sportową, gdzie to miałoby być  i z czego wynika ta potrzeba.

Burmistrz Gminy – odpowiedział, że są obecnie tereny niewykorzystane za składowiskiem odpadów w Baborowie,  jest to kilka hektarów w części zdegradowanych pracą cegielni przy ul. Głubczyckiej. Rozważane jest kilka możliwości zagospodarowania tego terenu . Najlepszym rozwiązaniem z uwagi na ukształtowanie terenu jest wykorzystanie możliwości m.in. na strzelnicę. Jest to w formie bardzo wstępnej koncepcji. Być może za miesiąc lub dwa zostanie radnym przedłożona informacja jak zagospodarowanie terenu ma wyglądać. Na chwilę obecną prowadzone są rozmowy z kołami łowieckimi i grupami strzeleckimi pod kątem założenia klubu sportowo-strzeleckiego. Nie ma jeszcze konkretów, by radnym to przekazywać.

Radny K. Tokarz – zapytał, czy z tego wyłączona jest działka  po prawej stronie przy wjeździe na składowisko

Burmistrz – wskazał, że ten teren to ok. 15 hektarów. Działka po prawej stronie została sprzedana kilka lat temu pod działalność związaną z energią wiatrową. Działka na której zgromadzony jest urobek Gmina chce zagospodarować pod teren rekreacyjny. Na komisjach będzie ten temat poruszany, gdy zostanie ustalonych więcej szczegółów.

Radna Dagmara Fryzel – zapytała, czy jest jakiś szacunkowy koszt  realizacji tej idei

Burmistrz Gminy – stwierdził, że od kilu miesięcy trwają prace nad tym projektem, do współpracy zostało zaproszonych ok. 25 osób . Są to przyrodnicy, biolodzy z uniwersytetu, urbaniści, ornitolodzy, projektanci, członkowie dwóch stowarzyszeń i byli pracownicy UM w Baborowie. Zarówno projekt jak i wstępny koszt opracowania opinii urbanistycznej na wykorzystanie tego terenu zostanie radnym przedłożony . Pierwsza opinia urbanistyczna posłuży do uzyskania oceny możliwości utworzenia obszaru chronionego krajobrazu albo zespołu przyrodniczo- krajobrazowego jeżeli chodzi o dolinę Złotnika. Kwestia strzelnicy jest ściśle powiązana. Jest to zadanie, które należy rozłożyć na kilkanaście lat . Czynione są starania, by opracować kompleksową koncepcję, format tego co ma powstać i wówczas zostanie radnym w punktach przedłożone, co po kolei będzie realizowane. 

6. Zapytania, wolne wnioski. (16:24:00)

Radny K.Tokarz – czy planowane są po zimowe naprawy dróg gminnych, czy był wykonany przegląd tych dróg, czy jest planowane tzw. paczerowanie tych dróg . W niektórych miejscach są już duże ubytki m.in. na skrzyżowaniu ul. Moniuszki i Powstańców, co wpływa na bezpieczeństwo. Jest to skutek przewożenia towarów, płodów rolnych i paszy przez firmę, która musi tą droga przejeżdżać.

- czy były jakieś monity do Starostwa Powiatowego jeżeli chodzi o wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych.

Burmistrz Gminy – odpowiedział, że Gmina Baborów zakończyła pierwszy etap łatania, naprawiania największych ubytków . Koszt to 14 tys zł., bo tylko tyle było zaplanowane na paczerowanie. Potrzeby są trzy razy większe, by załatać wszystkie ubytki na powierzchni dróg gminnych. W najbliższym czasie trzeba będzie przeanalizować budżet z czego można zrezygnować w ramach działań bieżących i przeznaczyć środki na dodatkowe paczerowanie.

Po przeanalizowaniu potrzeb Gminy przy udziale przedstawicieli Rady Powiatu z terenu naszej Gminy  wyznaczono drogę na Dobrosławice jako najbardziej potrzebną do skomunikowania z drogą krajową i wojewódzką. Jest obecnie w najgorszym stanie technicznym. Taki wniosek został złożony do Starostwa Powiatowego. W trakcie rozmów ze Starostą, Kierownikiem Drogownictwa zostało przekazane, że w tym roku mogą być bardzo duże problemy z załataniem ubytków w drogach powiatowych z uwagi na brak środków, tematu wykaszania nie było.

Radny K.Tokarz – stwierdził, że niekoszone pobocza stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa. Starostwo ma duże problemy ze służbą zdrowia, PKS-em ale koszty wykoszenia nie są chyba zbyt duże.

M.Bliźnicki – nawiązał do utworzenia zbiornika retencyjnego w Boguchwałowie

Burmistrz Gminy – stwierdził, że to nie należy do zadań własnych Gminy. Patrząc na  zbiornik we Włodzieninie to  wielomilionowa inwestycje  Gmina ma do wykonania wiele inwestycji wielomilionowych, o których należy pomyśleć : termomodernizacja szkoły, remont ul. Kolejowej,  przebudowa Rynku i inne. Zbiornik retencyjny nie jest po stronie samorządu gminnego. Gmina sama nie poradzi sobie z takim obciążeniem . Na pewno byłaby jeszcze analiza efektywności wykonania takiego zbiornika retencyjnego na obszarze Boguchwałowa, Wierzbna.

7. Zakończenie obrad. (16:36:00)

W związku z 30 rocznicą powstania samorządu Przew. przytoczył nazwiska radnych, burmistrza wybranych w pierwszych wyborach samorządowych  tj.27.05.1990r.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przew. zamknął XIII sesję RM.
Zakończono sesję (16:36:21)