Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Serwis wybory.gov.pl


KOMUNIKAT dla wyborców dotyczący ponownego głosowania


GMINA BABORÓW - wyniki wyborów Prezydenta RP - ponowne głosowanie
(zestawiono na podstawie protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych)

Nr

OKW

Obwodowa Komisja Wyborcza Liczba
uprawnionych
Liczba
kart wydanych
Liczba
kart wyjętych z kopert
na kartę do głosowania
Liczba
kart ważnych
Liczba
głosów ważnych
Andrzej DUDA Rafał TRZASKOWSKI Liczba kart ważnych * 100 /
Liczba uprawnionych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie, ul. Rynek 17, 48-120 Baborów 933 561 5 566 559 320 57,25% 239 42,75% 60,66%
2 Urząd Miejski w Baborowie, ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów 999 575 10 585 583 319 54,72% 264 45,28% 58,56%
3 Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Wiejska 5a, 48-120 Baborów 1250 707 4 711 705 464 65,82% 241 34,18% 56,88%
4 Strażacki Dom Ludowy, Sucha Psina 28, 48-133 Sucha Psina 702 413 0 413 413 284 68,77% 129 31,23% 58,83%
5 Świetlica Wiejska, Raków 83B, 48-120 Raków 851 414 3 417 412 257 62,38% 155 37,62% 49,00%
6 Dom Opieki "Spokojna Przystań II", ul. Powstańców 3, 48-120 Baborów 56 26 0 26 25 19 76,00% 6 24,00% 46,43%
RAZEM 4791 2696 22 2718 2697 1663 61,66% 1034 38,34% 56,73%

 


GMINA BABORÓW - WYNIKI WYBORÓW - zbiorcze z 6 obwodów - I głosowanie

Protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Baborów (pobrane z serwisu PKW)

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Baborowie

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Baborowie

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Baborowie

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Suchej Psinie

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Rakowie

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Baborowie


POSTANOWIENIE NR 145/2020
Komisarza Wyborczego w Opolu II

z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
(wyciąg dla Gminy Baborów - zaktualizowany)


INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Z TERENU GMINY BABORÓW

POSTANOWIENIE NR 195/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia17 czerwca 2020 r.
Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych
odbędą się w dniu 22 czerwca br. (poniedziałek)

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. Ratuszowa 2a.
Komisje Nr 1, 2 i 6 - godz. 14:30
Komisje Nr 3, 4 i 5 - godz 16:00

Bezpośrednio po ukonstytuowaniu się Komisji obędzie się szkolenie członków OKW.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH:

PDFSzkolenie członków OKW.pdf (8,58MB)

PDFSzkolenie członków OKW - kwalifikacja ważności głosu.pdf (4,44MB)

PDFWytyczne dla obwodowych komisji wyborczych.pdf (852,33KB)


Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 3 czerwca 2020 r.
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 30 czerwca 2020 r.
o ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR OW-140/20
Burmistrza Gminy Baborów
dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów wyborczych


POSTANOWIENIE Nr 120/2020
KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II

z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Baborów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY BABORÓW

z dnia 12 czerwca 2020 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 12 czerwca 2020 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II

z dnia 12 czerwca 2020 r.
o dodatkowym terminie na zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych
kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Baborów


INFORMACJA
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 27 W OPOLU

z dnia 15 czerwca 2020 r.
o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

 


HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Urzędnik Wyborczy Gminy Baborów
Pani Ewa Cichobłazińska
pełni dyżury:

8 czerwca 2020 r. (poniedziałek) - 12:00 – 16:00
10 czerwca 2020 r. (środa)      - 11:30 – 15:30
12 czerwca 2020 r. (piątek)     - 11:30 – 15:30


 

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych można przekazywać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Baborowie,  48-120 Baborów, ul Ratuszowa 2a
lub drogą mailową na adres wybory@baborow.pl

 

W przypadku zgłoszenia mailowego przyjmowane będą tylko kompletne dokumenty w postaci skanów (zdjęć) zgłoszenia kandydata zawierającego jego odręczny podpis, natomiast oryginały tych dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki umieszczonej przed wejściem głównym do budynku Urzędu (nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń)
W przypadku zgłaszania kandydatów przez osobę upoważnioną do zgłoszenia należy dołączyć skan upoważnienia.

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń udzielane są pod numerem telefonu 774036929

PDFZgłoszenie kandydata na członka OKW - spoza komitetu wyborczego.pdf (195,27KB)
 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju  (online - portal gov.pl)

PDFZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju.pdf (279,88KB)

PDFWyjaśnienia PKW dotyczące zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych.pdf (208,70KB)

KOMUNIKAT dla wyborców dotyczący ponownego głosowania


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami