Przejdź do treści strony WCAG

Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Serwis wybory.gov.pl


KOMUNIKAT dla wyborców dotyczący ponownego głosowania


GMINA BABORÓW - WYNIKI WYBORÓW - zbiorcze z 6 obwodów - I głosowanie

Protokoły Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Baborów (pobrane z serwisu PKW)

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Baborowie

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Baborowie

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Baborowie

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Suchej Psinie

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Rakowie

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Baborowie


POSTANOWIENIE NR 145/2020
Komisarza Wyborczego w Opolu II

z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
(wyciąg dla Gminy Baborów - zaktualizowany)


INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Z TERENU GMINY BABORÓW

POSTANOWIENIE NR 195/2020 Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia17 czerwca 2020 r.
Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych
odbędą się w dniu 22 czerwca br. (poniedziałek)

w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. Ratuszowa 2a.
Komisje Nr 1, 2 i 6 - godz. 14:30
Komisje Nr 3, 4 i 5 - godz 16:00

Bezpośrednio po ukonstytuowaniu się Komisji obędzie się szkolenie członków OKW.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH:

PDFSzkolenie członków OKW.pdf

PDFSzkolenie członków OKW - kwalifikacja ważności głosu.pdf

PDFWytyczne dla obwodowych komisji wyborczych.pdf


Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 3 czerwca 2020 r.
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 30 czerwca 2020 r.
o ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.


ZARZĄDZENIE NR OW-140/20
Burmistrza Gminy Baborów
dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów wyborczych


POSTANOWIENIE Nr 120/2020
KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II

z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Baborów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY BABORÓW

z dnia 12 czerwca 2020 r.
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 12 czerwca 2020 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II

z dnia 12 czerwca 2020 r.
o dodatkowym terminie na zgłaszanie przez pełnomocników komitetów wyborczych
kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Baborów


INFORMACJA
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 27 W OPOLU

z dnia 15 czerwca 2020 r.
o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

 


HARMONOGRAM DYŻURÓW URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Urzędnik Wyborczy Gminy Baborów
Pani Ewa Cichobłazińska
pełni dyżury:

8 czerwca 2020 r. (poniedziałek) - 12:00 – 16:00
10 czerwca 2020 r. (środa)      - 11:30 – 15:30
12 czerwca 2020 r. (piątek)     - 11:30 – 15:30


 

Zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych można przekazywać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Baborowie,  48-120 Baborów, ul Ratuszowa 2a
lub drogą mailową na adres wybory@baborow.pl

 

W przypadku zgłoszenia mailowego przyjmowane będą tylko kompletne dokumenty w postaci skanów (zdjęć) zgłoszenia kandydata zawierającego jego odręczny podpis, natomiast oryginały tych dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki umieszczonej przed wejściem głównym do budynku Urzędu (nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń)
W przypadku zgłaszania kandydatów przez osobę upoważnioną do zgłoszenia należy dołączyć skan upoważnienia.

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń udzielane są pod numerem telefonu 774036929

PDFZgłoszenie kandydata na członka OKW - spoza komitetu wyborczego.pdf
 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju  (online - portal gov.pl)

PDFZgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju.pdf

PDFWyjaśnienia PKW dotyczące zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych.pdf

KOMUNIKAT dla wyborców dotyczący ponownego głosowania


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami