Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XIII Sesja RM - 27 maja 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

INFORMUJE, ŻE

W DNIU 27 MAJA 2020 R. O GODZ. 16:00
W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
ODBĘDZIE SIĘ XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

 

Porządek obrad obejmuje:

 

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. 3.1. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2020 r. - druk nr 157/20

   PDFP-URM-157-20 - zmiany do budżetu na 2020 rok.pdf

  2. 3.2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - druk nr 158/20

   PDFP-URM-158-20 - zmiana WPF.pdf

  3. 3.3. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów w 2020 roku” - druk nr 149/20

   PDFP-URM-149-20 - program opieki nad zwierzętami w 2020 roku.pdf

  4. 3.4. zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Baborów - druk nr 150/20

   PDFP-URM-150-20 - zmiana uchwały o opłatach za zajęcie pasa drogowego.pdf

  5. 3.5. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i przyznania pierwszeństwa w jej nabyciu - druk nr 151/20

   PDFP-URM-151-20 - sprzedaż lokalu użytkowego Raciborska 2.pdf

  6. 3.6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenia bonifikaty - druk nr 152/20

   PDFP-URM-152-20- sprzedaż lokal mieszkalny Głubczycka 98 m.1.pdf

  7. 3.7. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - druk nr 153/20

   PDFP-URM-153-20 - dzierzawa na czas nieoznaczony.pdf

  8. 3.8. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - druk nr 154/20

   PDFP-URM-154-20 - dzierżawa na czas nieoznaczony- Tłustomosty.pdf

  9. 3.9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów - druk nr 155/20

   PDFP-URM-155-20 - sprzedaż działki 1714-40 ul Strażaków.pdf

  10. 3.10. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Baborów prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności zabudowy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. - druk nr 156/20

   PDFP-URM-156-20 - nabycie prawa użytkowania wieczystego działki od PKP-ul Kolejowa.pdf

 4. 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 5. 5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym
 6. 6. Zapytania, wolne wnioski.
 7. 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Kraszewski

 

Baborów, dnia 19 maja 2020 r.