Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- cz. dz. 1613/6 w Baborowie przy ul. Moniuszki

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65) Burmistrz Gminy Baborów podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców następujące nieruchomości w Baborowie:

- część działki nr 1613/6 o pow. 3,60 m2 z działki o pow. 0,2876 ha zapisanej w KW Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. Moniuszki z przeznaczeniem pod garaż. Wg ewidencji gruntów działka stanowi w tej części zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp).

Czynsz dzierżawny dla działki wynosi - 4,00 zł brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia każdego miesiąca.

- część działki nr 1613/6 o pow.98 m2 z działki o pow. 0,2876 ha zapisanej w KW Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. Moniuszki z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Wg ewidencji gruntów działka stanowi w tej części zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp).

Czynsz dzierżawny dla działki wynosi - 45,00 zł. brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.

Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów” obszar obejmujący działkę nr 1613/6 w miejscowości Baborów oznaczony jest symbolem 1-ZPI, stanowi teren zieleni urządzonej obejmującej :parki, ogrody, zieleńce. Na terenach oznaczonych symbolem 1-ZPI dopuszcza się :

a) urządzenia sportu i rekreacji, ścieżki rowerowe, spacerowe,

b) obiekty małej architektury, np. ławki, zadaszenia, fontanny, pomniki, pergole

c) amfiteatry, muszle koncertowe,

d) ulice wewnętrzne, place postojowe, miejsca parkingowe zlokalizowane przy ciągach komunikacyjnych, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej

Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza oraz zmiany wysokości podatku VAT powoduje zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przy ul. Ratuszowej 2A w dniu5 marca 2020 r. na okres 21 dni tj. do dnia 26 marca 2020 r. oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.baborow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej bip. baborów.

Ponadto informacje o wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości w Nowej Trybunie Opolskiej.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-03-2020
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  05-03-2020 15:02
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  05-03-2020 15:12
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 78
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl