Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1180/1 w Baborowie

            Baborów, 2020-01-16

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 8 stycznia 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1180/1 o powierzchni 0,0810 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe (ŁIV), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 4.500,00 zł

Kwota wadium: 450,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 23 stycznia 2020 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

          Przewodniczący Komisji Przetargowej 

               Ewa Samotyj