Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1180/1 w Baborowie

            Baborów, 2020-01-16

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 8 stycznia 2020 roku o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1180/1 o powierzchni 0,0810 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe (ŁIV), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 4.500,00 zł

Kwota wadium: 450,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 23 stycznia 2020 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

          Przewodniczący Komisji Przetargowej 

               Ewa Samotyj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-01-2020
  przez: Ewa Samotyj
 • opublikowano:
  16-01-2020 08:21
  przez: Ewa Samotyj
 • zmodyfikowano:
  16-01-2020 08:21
  przez: Ewa Samotyj
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 175
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl