Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Głosowania - X Sesja Rady Miejskiej w Baborowie - 29 października 2019 r.

Obrady rozpoczęto 2019-10-29 o godz. 16:09:02, a zakończono o godz. 17:38:13 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VIII Sesji RM z dnia 7 sierpnia 2019 r. (16:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Roman Kraszewski, Ewa Stanulewicz, Wojciech Śliwiński, Magdalena Bradel, Wiesław Sobczyk, Kamila Bartman, Irena Biegus, Marian Bliźnicki, Krzysztof Tokarz, Jadwiga Kowalczykowska, Dagmara Fryzel-Kalita, Jarosław Ronczka, Dorota Fitzoń, Kazimierz Morys, Michalina Jakubowska

Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z IX Sesji RM z dnia 24 września 2019 r. (16:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Tokarz, Roman Kraszewski, Dorota Fitzoń, Wojciech Śliwiński, Ewa Stanulewicz, Wiesław Sobczyk, Dagmara Fryzel-Kalita, Kamila Bartman, Irena Biegus, Marian Bliźnicki, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka, Magdalena Bradel, Jadwiga Kowalczykowska, Kazimierz Morys

Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów - projekt druk nr 115/19

Głosowanie - projekt uchwały - druk nr 115/19 (16:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ronczka, Jadwiga Kowalczykowska, Magdalena Bradel, Dagmara Fryzel-Kalita, Roman Kraszewski, Dorota Fitzoń, Marian Bliźnicki, Wiesław Sobczyk, Kamila Bartman, Ewa Stanulewicz, Krzysztof Tokarz, Wojciech Śliwiński, Kazimierz Morys, Irena Biegus, Michalina Jakubowska

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt druk nr 116/99

Głosowanie - projekt uchwały - druk nr 116/19 (16:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ronczka, Jadwiga Kowalczykowska, Roman Kraszewski, Dorota Fitzoń, Wiesław Sobczyk, Magdalena Bradel, Wojciech Śliwiński, Irena Biegus, Marian Bliźnicki, Kamila Bartman, Ewa Stanulewicz, Kazimierz Morys, Dagmara Fryzel-Kalita, Krzysztof Tokarz, Michalina Jakubowska

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Baborów na lata 2019-2022 - projekt druk nr 108/19

Głosowanie - projekt uchwały - druk nr 108/19 (16:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marian Bliźnicki, Jadwiga Kowalczykowska, Magdalena Bradel, Roman Kraszewski, Dorota Fitzoń, Wiesław Sobczyk, Krzysztof Tokarz, Wojciech Śliwiński, Dagmara Fryzel-Kalita, Irena Biegus, Kamila Bartman, Kazimierz Morys, Ewa Stanulewicz, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baborów” - projekt druk 105/19

Głosowanie - projekt uchwały - druk nr 105/19 (16:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Tokarz, Marian Bliźnicki, Dagmara Fryzel-Kalita, Roman Kraszewski, Kazimierz Morys, Magdalena Bradel, Jadwiga Kowalczykowska, Wiesław Sobczyk, Jarosław Ronczka, Irena Biegus, Wojciech Śliwiński, Dorota Fitzoń, Kamila Bartman, Ewa Stanulewicz, Michalina Jakubowska

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Baborowie - projekt druk nr 107/10

Głosowanie - projekt uchwały - druk nr 107/19 (16:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dagmara Fryzel-Kalita, Wiesław Sobczyk, Marian Bliźnicki, Dorota Fitzoń, Jadwiga Kowalczykowska, Krzysztof Tokarz, Roman Kraszewski, Kamila Bartman, Ewa Stanulewicz, Magdalena Bradel, Wojciech Śliwiński, Irena Biegus, Kazimierz Morys, Michalina Jakubowska, Jarosław Ronczka

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów – projekt druk nr 109/19

Głosowanie - projekt uchwały - druk nr 109/19 (16:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Wiesław Sobczyk, Marian Bliźnicki, Jadwiga Kowalczykowska, Jarosław Ronczka, Dagmara Fryzel-Kalita, Magdalena Bradel, Dorota Fitzoń, Roman Kraszewski, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Kamila Bartman, Ewa Stanulewicz, Kazimierz Morys, Wojciech Śliwiński, Krzysztof Tokarz

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty – projekt druk nr 110/19

Głosowanie - projekt uchwały - druk nr 110/19 (16:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ronczka, Wiesław Sobczyk, Roman Kraszewski, Dagmara Fryzel-Kalita, Jadwiga Kowalczykowska, Michalina Jakubowska, Kamila Bartman, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Wojciech Śliwiński, Marian Bliźnicki, Kazimierz Morys, Ewa Stanulewicz, Magdalena Bradel, Krzysztof Tokarz

Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - druk nr 111/19

Głosowanie - projekt uchwały - druk nr 111/19 (16:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Magdalena Bradel, Marian Bliźnicki, Wiesław Sobczyk, Jadwiga Kowalczykowska, Dagmara Fryzel-Kalita, Dorota Fitzoń, Krzysztof Tokarz, Michalina Jakubowska, Kazimierz Morys, Roman Kraszewski, Irena Biegus, Jarosław Ronczka, Wojciech Śliwiński, Ewa Stanulewicz, Kamila Bartman

Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat - projekt druk nr 112/19

Głosowanie - projekt uchwały - druk nr 112/19 (16:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marian Bliźnicki, Jadwiga Kowalczykowska, Wojciech Śliwiński, Dorota Fitzoń, Kazimierz Morys, Kamila Bartman, Wiesław Sobczyk, Dagmara Fryzel-Kalita, Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska, Roman Kraszewski, Irena Biegus, Ewa Stanulewicz, Jarosław Ronczka, Krzysztof Tokarz

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S. A. - projekt druk nr 113/19

Głosowanie - projekt uchwały - druk nr 113/19 (16:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jadwiga Kowalczykowska, Marian Bliźnicki, Dorota Fitzoń, Wojciech Śliwiński, Magdalena Bradel, Jarosław Ronczka, Roman Kraszewski, Dagmara Fryzel-Kalita, Kamila Bartman, Ewa Stanulewicz, Irena Biegus, Michalina Jakubowska, Kazimierz Morys, Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej - projekt druk nr 114/19

Głosowanie - projekt uchwały - druk nr 114/19 (16:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jadwiga Kowalczykowska, Dorota Fitzoń, Wojciech Śliwiński, Dagmara Fryzel-Kalita, Ewa Stanulewicz, Wiesław Sobczyk, Michalina Jakubowska, Marian Bliźnicki, Krzysztof Tokarz, Irena Biegus, Kazimierz Morys, Roman Kraszewski, Jarosław Ronczka, Kamila Bartman, Magdalena Bradel

Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - projekt druk nr 117/19

Głosowanie - projekt uchwały - druk nr 117/19 (17:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jadwiga Kowalczykowska, Wiesław Sobczyk, Magdalena Bradel, Marian Bliźnicki, Jarosław Ronczka, Ewa Stanulewicz, Kamila Bartman, Irena Biegus, Kazimierz Morys, Michalina Jakubowska, Dorota Fitzoń, Krzysztof Tokarz, Roman Kraszewski
 • PRZECIW (1):
  Wojciech Śliwiński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Dagmara Fryzel-Kalita

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Głubczycach na kadencję w latach 2020-2023 - projekt druk nr 118/19 - (głosowanie tajne)

głosowanie nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej w osobach: Pani Michalina Jakubowska, Pani Iren Biegus, Pani Dorota Fitzoń (17:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Tokarz, Wiesław Sobczyk, Ewa Stanulewicz, Dagmara Fryzel-Kalita, Kamila Bartman, Roman Kraszewski, Jarosław Ronczka, Marian Bliźnicki, Jadwiga Kowalczykowska, Dorota Fitzoń, Irena Biegus, Magdalena Bradel, Michalina Jakubowska, Kazimierz Morys
 • PRZECIW (1):
  Wojciech Śliwiński


Zakończono sesję (17:38:13)