Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie - XI Sesja RM - 9 grudnia 2019 r.

 

w dniu 9 grudnia 2019 r. o godz. 16:00

 

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

 

odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

 

 

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały druk nr 122/19;

   PDFP-URM-122-19 - WPF.pdf (3,00MB)

   PDFUchwały RIO - opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 r i o projekcie WPF.pdf (199,92KB)

  2. uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2020 r .- projekt uchwały druk nr 120/19;

   PDFP-URM-120-19 - projekt budżetu na 2020 rok.pdf (1,02MB)

  3. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów - projekt uchwały druk nr 125A/19;

   PDFP-URM-125A-19 - zmiana do budżetu na 2019 r..pdf (301,81KB)

  4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały druk nr 126/19;

   PDFP-URM-126-19 - zmiana WPF.pdf (3,57MB)

  5. przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2020 r. - projekt druk nr 119A/19;

   PDFP-URM-119A-19 - program współpracy z NGO na 2020 r..pdf (124,87KB)

  6. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Baborów - projekt druk nr 121/19;

   PDFP-URM-121A-19 - odpłatnośc za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia.pdf (199,19KB)

  7. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. - projekt druk nr 123/19;

   PDFP-URM-123-19 - Program przeciwdziałania alkoholizmowi na 2020 rok.pdf (231,25KB)

  8. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Baborów - projekt druk nr 130/19;

   PDFP-URM-130-19 - zmiana zasad udzielania dotacji do wymiany źródeł ciepła.pdf (195,58KB)

  9. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - projekt druk nr 124/19

   PDFP-URM-124A-19 - stawki za odpady komunalne od 1 stycznia 2020 r..pdf (103,59KB)

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym,

6. Zapytania, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Kraszewski

 

Baborów, dnia 2 grudnia 2019