Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie - XI Sesja RM - 9 grudnia 2019 r.

 

w dniu 9 grudnia 2019 r. o godz. 16:00

 

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

 

odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

 

 

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały druk nr 122/19;

   PDFP-URM-122-19 - WPF.pdf

   PDFUchwały RIO - opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 r i o projekcie WPF.pdf

  2. uchwały budżetowej Gminy Baborów na 2020 r .- projekt uchwały druk nr 120/19;

   PDFP-URM-120-19 - projekt budżetu na 2020 rok.pdf

  3. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów - projekt uchwały druk nr 125A/19;

   PDFP-URM-125A-19 - zmiana do budżetu na 2019 r..pdf

  4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały druk nr 126/19;

   PDFP-URM-126-19 - zmiana WPF.pdf

  5. przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2020 r. - projekt druk nr 119A/19;

   PDFP-URM-119A-19 - program współpracy z NGO na 2020 r..pdf

  6. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Baborów - projekt druk nr 121/19;

   PDFP-URM-121A-19 - odpłatnośc za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia.pdf

  7. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. - projekt druk nr 123/19;

   PDFP-URM-123-19 - Program przeciwdziałania alkoholizmowi na 2020 rok.pdf

  8. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Baborów - projekt druk nr 130/19;

   PDFP-URM-130-19 - zmiana zasad udzielania dotacji do wymiany źródeł ciepła.pdf

  9. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - projekt druk nr 124/19

   PDFP-URM-124A-19 - stawki za odpady komunalne od 1 stycznia 2020 r..pdf

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym,

6. Zapytania, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Kraszewski

 

Baborów, dnia 2 grudnia 2019

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-12-2019
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  03-12-2019 11:08
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  04-12-2019 10:40
  przez: Wiesław Kozyra
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 353
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl