Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM – posiedzenie 27 listopada 2019 r. - godz. 16:00

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM informują, że w dniu 27 listopada 2019r. o godz. 16:00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem:

Tematyka posiedzenia:

 1. Spotkanie z radnym Sejmiku Województwa Opolskiego;

 2. Omówienie projektu budżetu na 2020 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej.

 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

 1. przyjęcia programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2020 r. - projekt druk nr 119/19;

 2. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy
  Baborów – projekt druk nr 121/19;

 3. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. - projekt druk nr 123/19;

 4. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  oraz ustalenia stawki tej opłaty- projekt druk nr 124/19;

4. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczące Komisji

Jadwiga Kowalczykowska       Irena Biegus

Metryczka
 • wytworzono:
  21-11-2019
  przez: Maria Woźniak
 • opublikowano:
  21-11-2019 13:21
  przez: Maria Woźniak
 • zmodyfikowano:
  21-11-2019 13:24
  przez: Maria Woźniak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 233
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×