Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytania radnych - kadencja 2018 - 2024

Zgodnie z art 24 ust 3, 5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w sprawach dotyczących Gminy Radni mogą kierować zapytania do Burmistrza.
Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym . Zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jego przedmiotem oraz wynikające z niego pytania.

Zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi. Burmistrz, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zapytania.

 

 

26/2023 - zapytanie radnych Ewy Stanulewicz i Dagmary Fryzel-Kalita w sprawie wykazu realizowanych i planowanych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Baborów w 2023 r.

PDF26-23 - Zapytanie.pdf (25,79KB)
PDF26-23 - Odpowiedź na zapytanie.pdf (102,58KB)


25/2023 - zapytanie radnych Ewy Stanulewicz i Dagmary Fryzel-Kalita w sprawie wykazu faktur i rachunków dotyczących remontu pomieszczeń gminnych w budynku przy ul. Dworcowej w Baborowie

PDF25-23 - Zapytanie.pdf (21,25KB)
PDF25-23 - Odpowiedź na zapytanie.pdf (38,00KB)
 


24/2023 - zapytanie radnych Wojciecha Śliwińskiego i Romana Kraszewskiego w sprawie sprawozdań finansowych oraz planów finansowych jednostek samorządowych

PDF24-23 - Zapytanie.pdf (30,25KB)
PDF24-23 - Odpowiedź na zapytanie.pdf (69,09KB)
 


23/2023 - zapytanie radnych Wojciecha Śliwińskiego i Romana Kraszewskiego w sprawie dotacji pozyskanych w latach 2019-2022

PDF23-23 - Zapytanie.pdf (29,17KB)
PDF23-23 - Odpowiedź na zapytanie.pdf (95,10KB)
 


22/2023 - zapytanie radnych Wojciecha Śliwińskiego i Romana Kraszewskiego w sprawie preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych przez Gminę Baborów

PDF22-23 - Zapytanie.pdf (47,25KB)
PDF22-23 - Odpowiedź na zapytanie.pdf (59,91KB)
 


21/2023 - zapytanie radnych Wojciecha Śliwińskiego i Romana Kraszewskiego w sprawie informacji dotyczących inwestycji "Wodny świat" i "Skatepark"

PDF21-23 - Zapytanie.pdf (363,02KB)
PDF21-23 - Odpowiedź na zapytanie.pdf (109,87KB)
 


20/2023 - zapytanie radnego Romana Kraszewskiego w sprawie funkcjonowania strony BIP oraz publikacji informacji o pracy Rady Miasta

PDF20-23 - Zapytanie.pdf (30,15KB)
PDF20-23 - Odpowiedź na zapytanie.pdf (78,98KB)
 


19/2023 - zapytanie radnych Wojciecha Śliwińskiego i Romana Kraszewskiego w sprawie informacji o datach organizacji imprez kulturalnych oraz rodzaju, ilości i wysokości środków jakie będą wyasygnowane na ich przeprowadzenie z budżetu

PDF19-23 - Zapytanie.pdf (32,44KB)
PDF19-23 - Odpowiedź na zapytanie.pdf (42,83KB)
 


18/2023 - zapytanie radnych Wojciecha Śliwińskiego i Romana Kraszewskiego w sprawie informacji o ilości etatów w urzędzie, wysokości środków zaplanowanych na płace pracowników oraz imprez kulturalnych i artystycznych przewidzianych w 2023 roku na terenie Gminy  

PDF18-23 - Zapytanie.pdf (43,90KB)
PDF18-23 - Odpowiedź na zapytanie.pdf (59,62KB)
 


17/2023 - zapytanie radnych Wojciecha Śliwińskiego i Romana Kraszewskiego w sprawie planu dochodów i wydatków budżetowych na 2023 rok, informacji o dotacjach pozyskiwanych na zadania zlecone na 2023 r oraz o wysokości dotacji otrzymywanych z budżetu państwa, marszałka, starosty

PDF17-23 - Zapytanie.pdf (37,09KB)
PDF17-23 - Odpowiedź na zapytanie.pdf (357,02KB)
 


16/2023 - zapytanie radnych Wojciecha Śliwińskiego i Romana Kraszewskiego w sprawie wysokości stawek opłat na instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Dzierżysławiu

PDF16-23 - Zapytanie.pdf (37,30KB)
PDF16-23 - Odpowiedź na zapytanie.pdf (84,09KB)
 


15/2023 - zapytanie radnych Wojciecha Śliwińskiego i Romana Kraszewskiego w sprawie organizacji imprezy plenerowej w 2022 roku pod nazwą "Piknik militarny"

PDF15-23 - Zapytanie.pdf (34,60KB)
PDF15-23 - Odpowiedź na zapytanie.pdf (4,05MB)
PDF15-23 - Odpowiedź na zapytanie - załącznik.pdf (183,65KB)
PDF15-23 - Odpowiedź na zapytanie - korekta.pdf (59,09KB)
 


14/2022 - zapytanie radnych Dagmary Fryzel-Kalita i Ewy Stanulewicz w sprawie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie

PDF14-22 - Zapytanie.pdf (6,39MB)
PDF14-22 - Odpowiedź na zapytanie.pdf (44,64KB)
 


13/2022 - zapytanie radnej Dagmary Fryzel-Kalita w sprawie inwestycji dotyczącej rozbudowy wodociągu grupowego Sucha Psina - Boguchwałów - Wierzbno - Czerwonków - Księże Pole

PDF13-22 - Zapytanie.pdf (38,89KB)
PDF13-22 - Odpowiedź na zapytanie.pdf (95,70KB)
 


12/2022 - zapytanie radnych Wojciecha Śliwińskiego i Romana Kraszewskiego w sprawie degradacji infrastruktury komunikacyjnej na ulicy Kolejowej w Baborowie

PDF12-22 - Zapytanie.pdf (28,71KB)
PDF12-22 - Odpowiedź na zapytanie.pdf (51,69KB)
 


11/2022 - zapytanie radnych Wojciecha Śliwińskiego i Romana Kraszewskiego w sprawie przebudowy ulicy Kolejowej w Baborowie

PDF11-22 - Zapytanie.pdf (31,33KB)
PDF11-22 - Odpowiedź na zapytanie.pdf (40,81KB)
 


10/2022 - zapytanie radnego Wojciecha Śliwińskiego w sprawie dewastacji drogi oraz chodników ulicy Kolejowej w Baborowie

PDF10-22 - Zapytanie.pdf (29,31KB)
PDF10-22 - Odpowiedź na zapytanie.pdf (174,56KB)
 


9/2022 - zapytanie radnych Wojciecha Śliwińskiego i Romana Kraszewskiego w sprawie dokumentacji i uzgodnień dotyczących przebudowy ulicy Kolejowej w Baborowie

PDF9-22 - Zapytanie.pdf (40,15KB)
PDF9-22 - Odpowiedź na zapytanie.pdf (243,91KB)
 


8/2021 - zapytanie radnych Wojciecha Śliwińskiego i Romana Kraszewskiego w sprawie zabezpieczenia terenu wokół stawu przy ul. Wiejskiej w Baborowie

PDF8-21 - Zapytanie.pdf (36,86KB)
PDF8-21 - Odpowiedź na zapytanie.pdf (34,93KB)

 


7/2021 - zapytanie radnych Wojciecha Śliwińskiego i Romana Kraszewskiego w sprawie monitoringu, placu zabaw oraz dewastacji infrastruktury drogowej


PDF7-21 - Zapytanie.pdf (85,26KB)
PDF7-21 - Odpowiedź na zapytanie.pdf (68,34KB)
PDF7-21 - załącznik 1 - protokół odbioru robót.pdf (67,92KB)
PDF7-21 - załącznik 2 - protokół odbioru wykonania prac.pdf (44,94KB)
 


6/2020 - zapytanie radnego Romana Kraszewskiego w sprawie zakazu udostępnienia  faktur i dokumentów odbioru odpadów przez Prezes ZUK

PDF6-20 - Zapytanie.pdf (20,30KB)
PDF6-20 - Odpowiedź na zapytanie.pdf (38,52KB)
 


5/2020 - zapytanie radnych Wojciecha Śliwińskiego i Romana Kraszewskiego w sprawie zdalnego uczestniczenia online w obradach Rady Miejskiej

PDF5-20 - Zapytanie.pdf (35,93KB)
PDF5-20 - Odpowiedź na zapytanie.pdf (69,05KB)
 


4/2019 - zapytanie radnego Romana Kraszewskiego w sprawie wysokości środków na funkcjonowanie Rady Miejskiej w latach 2010 - 2019

PDF4-19 - Zapytanie.pdf (27,42KB)
PDF4-19 - Odpowiedź na zapytanie.pdf (53,36KB)
 


3/2019 - zapytanie radnego Romana Kraszewskiego w sprawie ilości zleconych projektów na adaptację budynków gminnych

PDF3-19 - Zapytanie.pdf (19,19KB)
PDF3-19 - Wniosek o doprecyzowanie zapytania.pdf (20,97KB)
PDF3-19 - Odpowiedź na zapytanie.pdf (73,39KB)
 


2/2019 - zapytanie radnego Romana Kraszewskiego w sprawie zabezpieczenie ogrodzenia za trybunami stadionu w Baborowie

PDF2-19 - Zapytanie.pdf (34,53KB)
PDF2-19 - Odpowiedź na zapytanie.pdf (72,34KB)
 


1/2019 - zapytanie radnego Romana Kraszewskiego w sprawie zakresu obsługi prawnej dotyczącej obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Baborowie

PDF1-19 - Zapytanie.pdf (27,85KB)
PDF1-19 - Odpowiedż na zapytanie.pdf (36,41KB)