Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytania radnych - kadencja 2018 - 2023

Zgodnie z art 24 ust 3, 5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w sprawach dotyczących Gminy Radni mogą kierować zapytania do Burmistrza.
Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym . Zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jego przedmiotem oraz wynikające z niego pytania.

Zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi. Burmistrz, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zapytania.

 

13/2022 - zapytanie radnej Dagmary Fryzel-Kalita w sprawie inwestycji dotyczącej rozbudowy wodociągu grupowego Sucha Psina - Boguchwałów - Wierzbno - Czerwonków - Księże Pole

PDF13-22 - Zapytanie.pdf
PDF13-22 - Odpowiedź na zapytanie.pdf
 


12/2022 - zapytanie radnych Wojciecha Śliwińskiego i Romana Kraszewskiego w sprawie degradacji infrastruktury komunikacyjnej na ulicy Kolejowej w Baborowie

PDF12-22 - Zapytanie.pdf
PDF12-22 - Odpowiedź na zapytanie.pdf
 


11/2022 - zapytanie radnych Wojciecha Śliwińskiego i Romana Kraszewskiego w sprawie przebudowy ulicy Kolejowej w Baborowie

PDF11-22 - Zapytanie.pdf
PDF11-22 - Odpowiedź na zapytanie.pdf
 


10/2022 - zapytanie radnego Wojciecha Śliwińskiego w sprawie dewastacji drogi oraz chodników ulicy Kolejowej w Baborowie

PDF10-22 - Zapytanie.pdf
PDF10-22 - Odpowiedź na zapytanie.pdf
 


9/2022 - zapytanie radnych Wojciecha Śliwińskiego i Romana Kraszewskiego w sprawie dokumentacji i uzgodnień dotyczących przebudowy ulicy Kolejowej w Baborowie

PDF9-22 - Zapytanie.pdf
PDF9-22 - Odpowiedź na zapytanie.pdf
 


8/2021 - zapytanie radnych Wojciecha Śliwińskiego i Romana Kraszewskiego w sprawie zabezpieczenia terenu wokół stawu przy ul. Wiejskiej w Baborowie

PDF8-21 - Zapytanie.pdf
PDF8-21 - Odpowiedź na zapytanie.pdf

 


7/2021 - zapytanie radnych Wojciecha Śliwińskiego i Romana Kraszewskiego w sprawie monitoringu, placu zabaw oraz dewastacji infrastruktury drogowej


PDF7-21 - Zapytanie.pdf
PDF7-21 - Odpowiedź na zapytanie.pdf
PDF7-21 - załącznik 1 - protokół odbioru robót.pdf
PDF7-21 - załącznik 2 - protokół odbioru wykonania prac.pdf
 


6/2020 - zapytanie radnego Romana Kraszewskiego w sprawie zakazu udostępnienia  faktur i dokumentów odbioru odpadów przez Prezes ZUK

PDF6-20 - Zapytanie.pdf
PDF6-20 - Odpowiedź na zapytanie.pdf
 


5/2020 - zapytanie radnych Wojciecha Śliwińskiego i Romana Kraszewskiego w sprawie zdalnego uczestniczenia online w obradach Rady Miejskiej

PDF5-20 - Zapytanie.pdf
PDF5-20 - Odpowiedź na zapytanie.pdf
 


4/2019 - zapytanie radnego Romana Kraszewskiego w sprawie wysokości środków na funkcjonowanie Rady Miejskiej w latach 2010 - 2019

PDF4-19 - Zapytanie.pdf
PDF4-19 - Odpowiedź na zapytanie.pdf
 


3/2019 - zapytanie radnego Romana Kraszewskiego w sprawie ilości zleconych projektów na adaptację budynków gminnych

PDF3-19 - Zapytanie.pdf
PDF3-19 - Wniosek o doprecyzowanie zapytania.pdf
PDF3-19 - Odpowiedź na zapytanie.pdf
 


2/2019 - zapytanie radnego Romana Kraszewskiego w sprawie zabezpieczenie ogrodzenia za trybunami stadionu w Baborowie

PDF2-19 - Zapytanie.pdf
PDF2-19 - Odpowiedź na zapytanie.pdf
 


1/2019 - zapytanie radnego Romana Kraszewskiego w sprawie zakresu obsługi prawnej dotyczącej obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Baborowie

PDF1-19 - Zapytanie.pdf
PDF1-19 - Odpowiedż na zapytanie.pdf