Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytania radnych - kadencja 2018 - 2023

Zgodnie z art 24 ust 3, 5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w sprawach dotyczących Gminy Radni mogą kierować zapytania do Burmistrza.
Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym . Zapytanie powinno zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jego przedmiotem oraz wynikające z niego pytania.

Zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi. Burmistrz, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zapytania.


 


4/2019 - zapytanie radnego Romana Kraszewskiego w sprawie wysokości środków na funkcjonowanie Rady Miejskiej w latach 2010 - 2019

PDF4-19 - Zapytanie.pdf
PDF4-19 - Odpowiedź na zapytanie.pdf
 


3/2019 - zapytanie radnego Romana Kraszewskiego w sprawie ilości zleconych projektów na adaptację budynków gminnych

PDF3-19 - Zapytanie.pdf
PDF3-19 - Wniosek o doprecyzowanie zapytania.pdf
PDF3-19 - Odpowiedź na zapytanie.pdf
 


2/2019 - zapytanie radnego Romana Kraszewskiego w sprawie zabezpieczenie ogrodzenia za trybunami stadionu w Baborowie

PDF2-19 - Zapytanie.pdf
PDF2-19 - Odpowiedź na zapytanie.pdf
 


1/2019 - zapytanie radnego Romana Kraszewskiego w sprawie zakresu obsługi prawnej dotyczącej obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Baborowie

PDF1-19 - Zapytanie.pdf
PDF1-19 - Odpowiedż na zapytanie.pdf

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  21-10-2019
  przez: Wiesław Kozyra
 • opublikowano:
  21-10-2019 18:30
  przez: Wiesław Kozyra
 • zmodyfikowano:
  06-02-2020 16:00
  przez: Wiesław Kozyra
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 705
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl