Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Interpelacje radnych - kadencja 2018 - 2023

Zgodnie z art 24 ust 3, 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w sprawach dotyczących Gminy Radni mogą kierować interpelacje do Burmistrza.
Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla Gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
Interpelacje składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi. Burmistrz, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji.

Metryczka
 • wytworzono:
  21-10-2019
  przez: Wiesław Kozyra
 • opublikowano:
  21-10-2019 18:29
  przez: Wiesław Kozyra
 • zmodyfikowano:
  21-10-2019 20:58
  przez: Wiesław Kozyra
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 593
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl