Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1194 w Baborowie

            Baborów, 2019-10-21

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 11 października 2019 roku o godz. 11:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1194 o powierzchni 0,0490 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe (ŁIV), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2.850,00 zł

Kwota wadium: 290,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 28 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów. 

       Przewodniczący Komisji Przetargowej 

             Ewa Samotyj