Przejdź do treści strony
Gmina Baborów Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1309/32 w Baborowie przy ul. Wiejskiej (pod garaż)

            Baborów, 2019-10-08           

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 30 września 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1309/32 o powierzchni 0,0023 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 2.000,00 zł

Kwota wadium: 200,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 15 października 2019 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów. 

                                                            Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                           Ewa Samotyj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-10-2019
  przez: Ewa Samotyj
 • opublikowano:
  08-10-2019 08:44
  przez: Ewa Samotyj
 • zmodyfikowano:
  08-10-2019 08:44
  przez: Ewa Samotyj
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 293
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl