Przejdź do treści strony WCAG

Oświadczenia majątkowe osób zobowiąznych do ich złożenia

Oświadczenia majątkowe osób zajmujących stanowiska określone w art 24h ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym udostępnione zgodnie z art 24hi ust 3 cytowanej ustawy.


Tomasz Krupa - Burmistrz Gminy Baborów

pierwsze oświadczenie
za 2018 rok


Irena Jazłowiecka - Skarbnik Gminy

za 2018 rok


Wiesław Kozyra - Sekretarz Gminy

pierwsze oświadczenie
za 2018 rok


Alicja Szuba - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie

za 2018 rok


Marzena Garda - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie

za 2018 rok


Lidia Piecha - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie

za 2018 rok


Ewa Ratuś - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie

za 2018 rok


Anna Bunczek-Mróz - Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Baborowie

pierwsze oświadczenie
za 2018 rok


Jolanta Skoczylas - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

za 2018 rok


Sabina Sumik - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

za 2018 rok


Władysław Janowicz - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

za 2018 rok