Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenia majątkowe osób zobowiąznych do ich złożenia

Oświadczenia majątkowe osób zajmujących stanowiska określone w art 24h ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym udostępnione zgodnie z art 24hi ust 3 cytowanej ustawy.


Tomasz Krupa - Burmistrz Gminy Baborów

pierwsze oświadczenie
za 2018 rok
za 2019 rok
za 2020 rok


Irena Jazłowiecka - Skarbnik Gminy

za 2018 rok
za 2019 rok
za 2020 rok


Wiesław Kozyra - Sekretarz Gminy/Zastępca Burmistrza

pierwsze oświadczenie - Sekretarz
pierwsze oświadczenie - Zastępca Burmistrza
za 2018 rok
za 2019 rok
za 2020 rok


Alicja Szuba - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie

za 2018 rok
za 2019 rok
za 2020 rok


Marzena Garda - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie

za 2018 rok
za 2019 rok
za 2020 rok


Aleksandra Bolik - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie

pierwsze oświadczenie
za 2020 rok


Lidia Piecha - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie (do 2 marca 2020 r.)

za 2018 rok
za 2019 rok
za 2020 rok


Ewa Ratuś - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie

za 2018 rok
za 2019 rok
za 2020 rok


Anna Bunczek-Mróz - Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Baborowie

pierwsze oświadczenie
za 2018 rok
za 2019 rok
za 2020 rok


Ewa Pruszowska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

pierwsze oświadczenie
za 2019 rok
za 2020 rok


Jolanta Skoczylas - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

za 2018 rok


Sabina Sumik - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

za 2018 rok
za 2019 rok
za 2020 rok


Władysław Janowicz - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

za 2018 rok
za 2019 rok
za 2020 rok