Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich złożenia

Oświadczenia majątkowe osób zajmujących stanowiska określone w art 24h ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym udostępnione zgodnie z art 24hi ust 3 cytowanej ustawy.


Tomasz Krupa - Burmistrz Gminy Baborów

Kadencja 2018-2024

pierwsze oświadczenie
za 2018 rok
za 2019 rok
za 2020 rok
za 2021 rok , korekta za 2021 rok
za 2022 rok , korekta za 2022 rok
za 2023 rok
ostatnie oświadczenie

Kadencja 2024-2029

pierwsze oświadczenie


Irena Jazłowiecka - Skarbnik Gminy

za 2018 rok
za 2019 rok
za 2020 rok
za 2021 rok
za 2022 rok
za 2023 rok


Wiesław Kozyra - Sekretarz Gminy/Zastępca Burmistrza

pierwsze oświadczenie - Sekretarz
pierwsze oświadczenie - Zastępca Burmistrza
za 2018 rok
za 2019 rok
za 2020 rok
za 2021 rok
za 2022 rok
za 2023 rok


Alicja Szuba - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie (do 31 sierpnia 2021 r.)

za 2018 rok
za 2019 rok
za 2020 rok
ostatnie oświadczenie


Ewelina Szwec - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie

pierwsze oświadczenie
za 2021 rok
za 2022 rok
za 2023 rok


Marzena Garda - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie

za 2018 rok
za 2019 rok
za 2020 rok
za 2021 rok
za 2022 rok
za 2023 rok


Sylwia Trzebuniak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
pierwsze oświadczenie
za 2023 rok


Aleksandra Bolik - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie (do 30 kwietnia 2023 r.)
pierwsze oświadczenie
za 2020 rok
za 2021 rok
ostatnie oświadczenie


Lidia Piecha - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie (do 2 marca 2020 r.)

za 2018 rok
za 2019 rok
za 2020 rok


Ewa Ratuś - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie

za 2018 rok
za 2019 rok
za 2020 rok
za 2021 rok
za 2022 rok
za 2023 rok


Anna Bunczek-Mróz - Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Baborowie

pierwsze oświadczenie
za 2018 rok
za 2019 rok
za 2020 rok
za 2021 rok
za 2022 rok
za 2023 rok
 


Arkadiusz Karbowiak - Prezes Zarządu SIM Opolskie Południe Spółka z o.o w Prudniku

pierwsze oświadczenie
za 2021 rok
za 2022 rok
za 2023 rok


Ewa Pruszowska - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

pierwsze oświadczenie
za 2019 rok
za 2020 rok
za 2021 rok
za 2022 rok
za 2023 rok


Sabina Sumik - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

za 2018 rok
za 2019 rok
za 2020 rok
za 2021 rok
za 2022 rok
za 2023 rok


Władysław Janowicz - osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (do 24 lutego 2023 r.)

za 2018 rok
za 2019 rok
za 2020 rok
za 2021 rok
ostatnie oświadczenie