Gmina Baborów

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1157/3 w Baborowie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z dnia 25 października 2018 r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

- nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1157/3 o pow. 0,1160 ha, obręb Baborów, arkusz mapy 3, KW OP1G/00021222/2. Wg ewidencji gruntów działka nr 1157/3 stanowi łąki trwałe (ŁIV). Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. teren położony na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1157/3 ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 1157/3 oznaczony jest symbolem 15BA-RI i stanowi tereny rolnicze.

Sprzedaż w drodze przetargu.

Cena nieruchomości 6.200,00 zł (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Z dniem 20 sierpnia 2019 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia  30 lipca 2019 roku. Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel.: 77/4036918.

                             Burmistrz Gminy Baborów

                           Tomasz Krupa

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-07-2019
  przez: Ewa Samotyj
 • opublikowano:
  09-07-2019 09:28
  przez: Ewa Samotyj
 • zmodyfikowano:
  09-07-2019 10:54
  przez: Ewa Samotyj
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Baborów
  odwiedzin: 70
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×