Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie- posiedzenie 25 marca 2019 r. - godz. 16:00

                                                                      

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM informuje, że w dniu 25 marca 2019 r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem:

1. Omówienie realizacji procesów inwestycyjnych zadań gminnych;
2.  Bieżące remonty w 2019 r.
3.  Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- projekt druk 60/19;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt druk 61/19;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty-projekt druk nr 50/19;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów (działki pod garaże przy ul. Wiejskiej)- projekt druk nr 51/19;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów( działki niezbudowane w Baborowie)
  projekt druk nr 52/19;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów( działki niezabudowane w Baborowie) projekt druk nr 53/19;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. 283/7 w Rakowie) – projekt druk nr 54/19;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. 283/9 w Rakowie) – druk nr 55/19;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. 283/10 w Rakowie) – druk nr 56/19;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. 283/10 w Rakowie) – druk nr 57/19;
 • przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2019”- projekt druk nr 58/19;
 • wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- projekt druk nr 59/19;
  4 . Sprawy bieżące.  

 

                                                                                                          Przewodnicząca Komisji

Jadwiga Kowalczykowska