Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - V Sesja RM - 27 marca 2019 r.

w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Baborowie

 

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- projekt druk 60/19;
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt druk 61/19;
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty- projekt druk nr 50/19;
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów (działki pod garaże przy ul. Wiejskiej) -
  projekt druk nr 51/19
  ;
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów(działki niezbudowane w Baborowie) -
  projekt druk nr 52/19
  ;
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów(działki niezabudowane w Baborowie) -
  projekt druk nr 53/19
  ;
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. 283/7 w Rakowie) - projekt druk nr54/19;
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. 283/9 w Rakowie) - druk nr 55/19;
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. 283/10 w Rakowie) - druk nr 56/19;
 10. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. 283/10 w Rakowie) - druk nr 57/19;
 11. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2019”- projekt druk nr 58/19;
 12. wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- projekt druk nr 59/19;
 13. nadania statutu Osiedlu „Baborów Północ”- projekt druk nr 37/19;
 14. nadania statutu Osiedlu „Baborów Południe”- projekt druk nr 38/19;
 15. nadania statutu Sołectwu Babice - projekt druk nr 39/19;
 16. nadania statutu Sołectwu Boguchwałów - projekt druk nr 40/19;
 17. nadania statutu Sołectwu Czerwonków - projekt druk nr 41/19;
 18. nadania statutu Sołectwu Dziećmarów - projekt druk nr 42/19;
 19. nadania statutu Sołectwu Dzielów - projekt druk nr 43/19;
 20. nadania statutu Sołectwu Księże Pole - projekt druk nr 44/19;
 21. nadania statutu Sołectwu Raków - projekt druk nr 45/19;
 22. nadania statutu Sołectwu Sucha Psina - projekt druk nr 46/19;
 23. nadania statutu Sołectwu Sułków - projekt druk nr 47/19;
 24. nadania statutu Sołectwu Szczyty - projekt druk nr 48/19;
 25. nadania statutu Sołectwu Tłustomosty - projekt druk nr 49/19;

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym; 
6. Zapytania, wolne wnioski.
7 .Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Kraszewski

        Baborów, dnia   20 marca 2019 r.